En hånd der skriver med kuglepen på papir under trinprøver på FVU.

Information om FVU-trinprøver

Ministeriet har oplyst, at alle trinprøver​ for FVU aflyses indtil videre ​på grund af COVID-19. 

De afsluttende prøver på FVU-læsning trin 4 og FVU-matematik trin 2 erstattes af en standpunktsbedømmelse, som gives umiddelbart inden undervisningens afslutning. Din lærer vil vurdere, om du opfylder de faglige mål. Hvis din lærer vurderer, at du opfylder målene, svarer det til at du har bestået en afsluttende prøve, og du vil modtage et trinprøvebevis.

Hvis du har gået på FVU-læsning ​trin 1, 2 og 3 eller FVU-matematik trin 1 og ønsker bevis for at have gennemført e​t trin, kan du få udstedt et deltagerbevis.