Ung mand i et vinterlandskab som overvejer sine muligheder inklusiv måske gratis dansk

Gratis dansk igen. Hvad nu?

Indtil august 2018 kunne udlændinge i Danmark gå til gratis dansk: Så snart man fik sit CPR-nummer, kunne man tilmelde sig et danskkursus, som blev betalt af kommunen. I dag koster det penge at lære dansk, uanset hvilken skole man vælger. Men fra 1. juli 2020 bliver der igen mulighed for at gå til gratis dansk dog indenfor nogle nye og lidt strammere rammer. Her kommer et overblik til dig, som gerne vil lære dansk i København.

Politikerne har besluttet at genindføre gratis dansk for voksne udlændinge med dansk CPR-nummer. Ændringen træder i kraft 1. juli 2020. Det vil dog stadig være nødvendigt at betale et depositum for at blive optaget. Og man skal gennemføre sin danskuddannelse inden for et givet tidsrum, som er defineret i et ’klippekort til dansk’. Depositum er 2000 kr., og det kan tilbagebetales helt eller delvist, hvis man består sine tests og ikke har for meget fravær.

Gratis dansk blev fjernet ved lov i august 2018. Og siden da har mange sprogskoler valgt at udbyde danskkurser i høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Den vej valgte IA Sprog. Og det fortsætter vi med også efter 1. juli 2020. Så kan man spørge: Hvorfor overhovedet sælge et produkt, som kan fås gratis via kommunen? Det er der mange grunde til.

For det første er der mange udlændinge, som mister retten til gratis danskuddannelse, fordi de ikke kunne nå det inden for rammen af klippekortet. Det kan skyldes, at man har travlt på sit job.  For det andet er der mange udlændinge, som ikke har dansk CPR-nummer eller som af andre årsager ikke har ret til gratis danskuddannelse. Og endelig er der flere, som foretrækker en privat udbyder og de vilkår, man tilbydes som kursist på en privat skole. Valget er helt op til den enkelte og hvor mange penge, man vil eller kan bruge på at lære dansk. Det er selvfølgelig billigst at gå til kommunen. Men ikke nødvendigvis altid det mest effektive.

Det kan være svært at sammenligne mulighederne. Men vi gør alligevel et forsøg på at hjælpe dig med at lave din egen sammenligning:

De kommunale danskkurser i København

De kommunale danskkurser i København udbydes af Clavis og UCplus. Depositum er fastsat ved lov, og ligger på 2000 kr. Pengene kan man få helt eller delvist tilbage, hvis man ikke har for meget fravær og består sine tests. Man tildeles et klippekort til danskuddannelse, så snart man får sit CPR-nummer. Og det er klippekortet, som afgør, hvor lang tid man kan bruge på sin danskuddannelse. Holder man lidt for lange pauser undervejs, er der altså risiko for, at klippekortet udløber.

Private danskkurser i København

Der findes en lang række private danskkurser, men kvaliteten kan være svær at vurdere på baggrund af en brochure eller en hjemmeside. Nogle af de private skoler har tidligere samarbejdet med Københavns Kommune. Deres lærere har derfor erfaring i at undervise på alle niveauer, og de kan således hjælpe dig med at blive dygtig nok til at bestå f.eks. en PD3 eksamen. Det gælder IA Sprog, Studieskolen og Københavns Sprogcenter.

Her er 5 faglige spørgsmål, du kan undersøge, når du er i gang med at vælge sprogskole.

5 gode spørgsmål angående din udbyder af danskkurser


1. ’Hvad er inkluderet i prisen?’

Skal du betale ekstra for bøger? Og følger der en god digital pakke med kurset? Er der f.eks. gode digitale ordbøger med i prisen, og får du adgang til noget inspirerende digitalt læringsindhold? Har skolen f.eks. selv udviklet online materiale af kvalitet? 

2. ’Får jeg en afsluttende test efter hvert niveau?’

Det er en god ide at undersøge, om skolen tester sine kursister efter hvert niveau. Det er det optimale, fordi det sikrer at alle, der starter på et nyt hold, har det samme niveau. Testen skal måle kursisternes færdigheder i forhold til Common European Framework of Reference (CEFR).

3. ’Hvilken erfaring og uddannelse har lærerne?’

Det tager tid at blive en dygtig dansklærer. Og det kræver også en specialiseret uddannelse. Vælg en skole, som har kvalificerede og erfarne lærere, som ved hvordan de skal hjælpe og guide dig gennem den krævende proces, som det er at lære dansk. Det er tilladt at spørge, før du tilmelder dig: ’Hvilken uddannelse har jeres dansklærere?’

4. ’Hvad var din oplevelse?’

Hvis du kender nogen, som har gået på skolen, kan du prøve at spørge ind til deres oplevelse.

5. ’Bliver man tilbudt en screening, før man starter?’

Undersøg om skolen tilbyder en screening før valg af kursus og niveau. På den måde er du mere sikker på at få det bedste udbytte af undervisningen. Det er ikke almen praksis på alle skoler, men det er en fordel for dig som kursist.

IA Sprogs svar på de 5 spørgsmål

Her er vores egne svar på de 5 faglige spørgsmål.

1. ’Hvad er inkluderet i prisen?’

På IA Sprog får du grammatikbog, lærebog, digitale ordbøger samt adgang til vores digitale læringsplatform mit.iasprog.dk med flere end 100 videoer og interaktive øvelser. Det er vores egne lærere, som har skabt bøgerne samt indholdet på vores platform, og du vil opleve en fin sammenhæng mellem undervisningsmetoden i klassen og vores undervisningsmaterialer.

2. ’Får jeg en afsluttende test efter hvert niveau?’

På IA Sprog afslutter vi de allerfleste kurser med en test. Vi har dog nogle få kurser, hvor målet ikke er at bestå en test. (Hvis du tilmelder dig et kursus uden afsluttende test, vil det fremgå tydligt i tilmeldingsprocessen.)

3. ’Hvilken erfaring og uddannelse har lærerne?’

Dansklærerne på vores private danskkurser har en kandidatgrad i dansk som andetsprog. Lærerne på vores FVU-forløb har uddannelsen FVU-læselærer. Vi er en metodestærk skole. Og alle vores lærere bliver oplært i vores undervisningsmetoder, også selvom de har meget erfaring i forvejen.

4. ’Hvad var din oplevelse?’

Du kan læse om nogle af vores kursisters oplevelser her: https://www.iasprog.dk/kursistportraetter/

5. ’Bliver man tilbudt en screening, før man starter?’

Vi visiterer alle vores kursister, før de starter på et kursus hos os. Dette gør vi af to grunde: Vi vil sikre, at holdene er tilpas homogene. Og vi vil sikre, at alle vores kursister får et godt udbytte af deres kursus på IA Sprog.

Danskkurser

FVU er ikke gratis dansk!

FVU er stadig gratis, men det er ikke for alle. FVU står for ’forberedende voksenundervisning’, og det er ikke et danskkursus i traditionel forstand. Det er en misforståelse at tro, at FVU er en genvej til gratis dansk. FVU er derimod et tilbud til voksne, som har behov for opkvalificering i relation til arbejdsmarkedet. Og på FVU bliver du dygtigere til at læse og skrive dansk. For at blive optaget på FVU skal du kunne noget dansk i forvejen. (Du skal have et niveau svarende til A1 i skriftligt dansk og A2+ i mundtligt dansk.) Når du tilmelder dig FVU hos IA Sprog, hjælper vi med at afdække om du har det rigtige niveau. Vi starter nemlig altid med en screening.

FVU

Lidt om IA Sprog

På IA Sprog har vi mere end 40 års erfaring med danskuddannelser og FVU. Vi er kendt for vores bogudgivelser (især den populære ’Dansk basisgrammatik’) samt vores digitale læringsplatform mit.iasprog.dk. Blended learning og digital udvikling er et fokusområde på skolen, og vores undervisningsmetoder er i trit med den nyeste forskning om, hvordan man bedst lærer et fremmedsprog. Det er blandt andet derfor, at en række store universiteter har valgt at samarbejde med IA Sprog. Vi tilbyder også danskkurser på Hejrevej 26 tæt på Nørrebro Station samt på en række virksomheder. Hvis du vil lære dansk i København, kan du helt sikkert finde er kursus i vores kursuskatalog.

Der findes utroligt mange muligheder for dig, som vil lære dansk i København. Det er dog vigtigt at kigge godt efter, når du vælger sprogskole, for der er rigtig stor forskel på skolerne og deres tilbud.