Medarbejdere rundt om et bord giver hinanden high five, fordi de er glade for at få muligheden for faglig opkvalificering.

Opkvalificering af medarbejdere

FVU-forløb til virksomheder arrangeret af Studieskolen

Har dine medarbejdere brug for et ekstra skub for at komme i gang med kompetenceløft og jobrelateret opkvalificering? Så vil jeres virksomhed have gavn af et FVU-forløb.

Dansk, matematik, engelsk og IT for voksne

FVU står for Forberedende Voksen Undervisning. For at klæde arbejdsstyrken på til fremtiden har arbejdsmarkedets parter besluttet at tilbyde FVU-forløb, som er gratis for den enkelte virksomhed og for medarbejderne. Det drejer sig om undervisning i dansk, matematik, engelsk og IT for voksne. Der er også et startforløb til medarbejdere med dansk som andetsprog, som har brug for lidt ekstra hjælp til mundtlig kommunikation. Efter et FVU-forløb har medarbejderen et fagligt niveau, der svarer til 9. klasse. Samt en ny og bedre læringsparathed.

Vi gør undervisningen relevant og spændende ved at tage udgangspunkt i jeres behov

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes aktuelle job og arbejdsopgaver. Vi bruger ikke gammeldags lærebøger. Vi designer undervisningsmaterialerne til den enkelte virksomhed.

Undervisningen kan foregå hos jer i – eller i forlængelse af – arbejdstiden. Og for at starte et hold, er det nødvendigt med mindst 9 medarbejdere, som ønsker at deltage. De behøver ikke være på samme niveau, da vores lærere er vant til at differentiere undervisningen.

Case: Hotel d’Angleterre

Brug os som en partner for jeres HR-afdeling

En af vores fornemste opgaver er at sikre, at I kommer godt i gang med FVU. Vi tager os derfor af alt det administrative. Og vi indgår også gerne i en tæt dialog med jer om eventuelle strategiske mål, som undervisningen skal understøtte.

Hvordan kommer din virksomhed i gang med FVU-forløb? 

Først aftaler vi med jer, hvilke fag jeres medarbejdere skal tilbydes, og hvad I evt. gerne vil have fokus på. Derefter screener vi jeres medarbejdere individuelt for at sikre, at de har den rette profil til at modtage FVU.  FVU-forløbet er gratis for virksomheden og medarbejderne. Ønsker I, at undervisningen skal foregå i arbejdstiden, er det muligt at søge SVU til at dække omkostningerne forbundet med tabt arbejdstid. Det er også muligt at søge støtte via IKUF.

Det eneste, din virksomhed skal stille til rådighed, er et undervisningslokale med wifi og undervisningsfaciliteter som f.eks. whiteboard og storskærm. Så sørger vi for resten.

Kontakt:

Louise Sand, telefon: 20 14 34 60, lobs@studieskolen.dk