Et nyt klippekort til danskundervisning indføres 1. januar 2018

Information om det nye klippekortsystem

Danskundervisningen tilbydes nu inden for rammerne af et klippekort. Antallet af klip, du tildeles, afgøres af hvilket modul du indplaceres på ved visitationen. Der kan højst tildeles 6 klip svarende til 3½ års danskuddannelse (42 måneder). Klippekortet er gyldigt i 5 år fra det tidspunkt du kan påbegynde undervisningen (fra dato på henvisning).

På IA Sprog har vi et varieret undervisningstilbud med forskellige måder at kombinere hold og moduler på, så du kan nå at færdiggøre én af de 3 danskuddannelser med den afsluttende eksamen inden for fristen – på den måde der passer dig bedst.

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig under processen.

Hvem får et klippekort?

  • Dig der er i Danmark for at studere eller arbejde eller som ledsagende ægtefælle
  • Dig der er familiesammenført med en dansk statsborger efter EU-reglerne
  • Au pairer

Klippekortsystemet gælder ikke for udlændinge med opholdstilladelse som flygtninge eller udlændinge der er familiesammenført med en dansk statsborger efter Udlændingeloven.

Hvordan får du et klippekort?

Kort efter du er ankommet til Danmark og har ansøgt om et CPR-nummer, vil du modtage et henvisningsbrev fra den kommune du bor i om din ret til danskundervisning. Den 5-årige periode starter fra den dato brevet er dateret med.

Hvis du vil have fuldt udbytte af perioden, skal du hurtigst muligt og senest en måned efter du har modtaget henvisningen, kontakte det sprogcenter hvor du ønsker at påbegynde en danskuddannelse.

Hvis du allerede er i gang med at lære dansk, starter dit klippekort når du har bestået et modul og skal til at starte på et nyt modul.

Retten til danskundervisning

Tilbuddet om gratis danskundervisning omfatter undervisning på en af uddannelserne i op til 3½ år inden for en 5-årig periode. Perioden regnes fra den dato hvor du har modtaget henvisningsbrevet fra kommunen og kan påbegynde undervisningen.

 Sådan fungerer klippekortsystemet

  • Når du påbegynder det første modul, aktiverer du samtidig klippekortet, også selvom du ikke møder op til undervisningen på det hold du er inviteret til.
  • Når et klip er aktiveret, gælder det indtil du har bestået modultesten – du kan ikke stoppe det undervejs på et modul.
  • Når du har bestået en modultest, stopper klippet, og det næste klip er automatisk aktiveret – man kan altså ikke overføre tid fra ét klip til det næste.
  • Skolen administrerer dit klippekort, og du vil få en e-mail eller sms med en besked om det når et klip er ved at udløbe. Din lærer vil også altid kunne fortælle dig hvor mange klip du har tilbage.
  • Hvis du har brug for en pause i forbindelse med for eksempel barsel, udlandsophold eller sygdom, er der plads til det i løbet af den 5-årige periode. Pausen kan holdes efter du har bestået en modultest og inden du går i gang med et nyt modul. Holder du pause midt i et modul, går klippet tabt og klippekortet kører videre.
  • Når du ikke at bestå modultesten i løbet af den tid et klip varer så skal du bruge det  næste klip på klippekortet.