Klippekort til danskundervisning blev indført 1. januar 2018

Ændring i lov om danskuddannelsen

Information om det nye klippekortsystem

Alle selvforsørgende kursister der starter på et nyt modul i 2018, får tildelt et klippekort. Klippekortet har op til 6 klip som hvert svarer til et modul på danskuddannelsen, hvis tidsplanen følges. Se modellen længere nede på siden.

Det er meget vigtigt at du sætter dig grundigt ind i alle aspekter af den nye klippekortsordning, så du forstår konsekvenserne af de valg du træffer. Et forkert valg kan betyde at du mister retten til danskundervisning, fx hvis du:

 • Holder pauser midt i et modul
 • Holder for lange pauser mellem moduler
 • Bruger mere tid til et modul end du har på det klip der passer til modulet
 • Ikke møder op på sprogcentret inden for en måned efter du har modtaget henvisningsbrevet fra kommunen (se afsnittet ”Nye kursister efter 1.1.2018”).

På IA Sprog har vi et varieret undervisningstilbud med forskellige måder at kombinere hold og moduler på så du kan nå at færdiggøre én af de 3 danskuddannelser med den afsluttende eksamen inden for klippekortets rammer – på den måde der passer dig bedst.

Hold øje med denne side. Vi opdaterer løbende informationerne om klippekortet efterhånden som vi får nyheder fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og fra kommunerne.

Tildeling af klippekort

Du tildeles automatisk et klippekort hvis du:

 • Studerer eller arbejder i Danmark
 • Er ledsagende ægtefælle
 • Er familiesammenført med en dansk statsborger efter EU-reglerne
 • Er au pair.

Klippekortsystemet gælder ikke for udlændinge med opholdstilladelse som flygtninge eller udlændinge der er familiesammenført med en dansk statsborger efter Udlændingeloven.

Nye kursister efter 1.1.2018

Nye borgere modtager et brev fra kommunen i e-boks, det såkaldte henvisningsbrev. Hurtigst muligt og senest en måned efter du har modtaget henvisningsbrevet, skal du kontakte det sprogcenter hvor du ønsker at påbegynde danskuddannelsen, uanset hvornår du ønsker at starte.

Gældende for nye kursister:

 • Antallet af klip du tildeles, afgøres af hvilket modul du indplaceres på ved visitationen.
 • Der kan højst tildeles 6 klip svarende til 3½ års danskuddannelse (42 måneder).
 • Klippekortet er gyldigt i op til 5 år fra datoen på henvisningsbrevet fra kommunen.

Fortsættere

Påbegyndte du danskuddannelsen før 1.1.2018, tildeles du et klippekort ved første beståede modultest i 2018. Dit klippekort starter på det klip der svarer til det nye modul.

IA Sprog afventer yderligere information fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om klippekortets gyldighedsperiode for fortsættere.

Vigtige detaljer om klippekortet

 • Når du påbegynder det første modul, aktiverer du samtidig klippekortet, også selvom du ikke møder op til undervisningen på det hold du er inviteret til.
 • Når et klip er aktiveret, kan du ikke stoppe det eller sætte det på pause.
 • Når du består en modultest, er klippet brugt. Det næste klip aktiveres automatisk – man kan altså ikke overføre tid fra ét klip til det næste.
 • IA Sprog administrerer dit klippekort, og du vil få en e-mail eller sms med en besked om når et klip er ved at udløbe. Din lærer vil også altid kunne fortælle dig hvor mange klip du har tilbage.
 • Hvis du har brug for en pause, er der plads til det i op til 1½ år. Pausen kan kun holdes efter du har bestået en modultest, og inden du går i gang med et nyt modul. Du skal meddele IA Sprog skriftligt hvis du ønsker at holde pause.
 • Holder du pause midt i et modul går klippet tabt, og klippekortet kører videre på de næste klip indtil du består modultesten.
 • Når du ikke at bestå modultesten i løbet af den tid et klip varer, skal du bruge det næste klip på klippekortet. Det betyder at du vil mangle klip i slutningen af danskuddannelsen.

Klippekortets fordeling på moduler

Har du afklarende spørgsmål til reglerne omkring klippekortet, er du velkommen til at skrive til klippekort@iasprog.dk.

Bor du i Københavns Kommune, kan du læse mere her – Danskuddannelse.

Bor du uden for Københavns Kommune, kan du tjekke din bopælskommunes hjemmeside eller henvende dig personligt for nærmere information.