Nye vilkår for danskundervisning af udlændinge pr. 1. august 2018

Undervisning i dansk for voksne udlændinge i Københavns Kommune har været i udbud. IA Sprog og mange andre sprogskoler har budt på opgaven. Desværre fik vi tirsdag den 6. marts besked om at vi ikke har vundet.

Det betyder at skolen pr. 1 august 2018 – efter at have undervist i dansk som andetsprog i mere end 30 år – sandsynligvis ikke længere kan tilbyde danskundervisning under danskuddannelsesloven.

Vi arbejder dog i øjeblikket på at videreføre danskundervisningen og fortsætte samarbejdet med de nuværende eksterne undervisningssteder.

FVU-afdelingen på IA Sprog fortsætter som hidtil, og undervisningen her er fortsat gratis.

Det samme gælder for de to andre eksisterende sprogskoler (Københavns Sprogcenter og Studieskolen) der også mister deres kontrakt med Københavns Kommune fra 1. august 2018.

Samme dato åbner de to vindere af udbuddet, Clavis og UCplus, to nye skoler hvor kursisterne fra de nuværende skoler vil blive tilbudt en plads.

Dokumentation: Københavns Kommunes afgørelse.

Hvad betyder det for dig som er kursist?

IA Sprog fortsætter for fuld kraft indtil 1. august 2018 – med den høje kvalitet i undervisningen og den gode stemning som I kender os for. Din danskundervisning fortsætter uændret, og du vil stadigvæk kunne tage din modultest og/eller gå til prøve i dansk – helt som planlagt.

IA Sprog og de to andre eksisterende skoler anbefaler alle kursister at fortsætte, som om intet var hændt, frem til overgangen. Det kan ikke anbefales at holde pause og vente på de nye skoler da man i så fald bruger af sin uddannelsesret og sit klippekort.

Efter den 31. juli kan du fortsætte din danskundervisning på en af de nye skoler, og vi hjælper dig selvfølgelig videre.

NB! Kursister på skolens FVU-afdeling bliver ikke berørt – FVU fortsætter som hidtil.

Hvad betyder det for dig som gerne vil begynde på danskundervisning?

Du vil fortsat kunne tilmelde dig til danskundervisningen her på IA Sprog, Københavns Sprogcenter eller Studieskolen. Efter den 31. juli vil du kunne fortsætte danskuddannelsen på en af de nye skoler.

Alle kursister vil inden overgangen fra de gamle skoler til de nye skoler få information fra Københavns Kommune om hvordan overgangen håndteres.

Vi vil også løbende holde dig orienteret med nyt her på siden.