IA Sprog – ny lov om dansk

Ændring af lov om danskuddannelse for udlændinge er trådt i kraft

Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge. Med denne underoverskrift træder en ny lov i kraft i dag 1. juli 2017. Den medfører nogle få mindre ændringer i reglerne om danskundervisning for udlændinge i hele landet som vil få betydning for nye kursister og for IA Sprog som sprogcenter.

Ændringer pr. 01.07.2017:

‘Arbejdsmarkedsrettet dansk’ nedlægges

Begynderkurset Arbejdsmarkedsrettet dansk nedlægges og i stedet udbydes udelukkende danskuddannelserne DU1, DU2 og DU3. Undervisningen på danskuddannelserne adskiller sig meget lidt fra det tidligere danskkursus Arbejdsmarkedsrettet dansk, da undervisningen på første og andet modul skal tilrettelægges med særlig vægt på opnåelse af mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

De tre uddannelser er opdelt i 6 moduler der hver afsluttes med en test. En danskuddannelse kan afsluttes med en officiel eksamen – PD1, PD2 eller PD3.

Kursister som allerede går på begynderkurset Arbejdsmarkedsrettet dansk, vil helt automatisk fortsætte på en af danskuddannelserne og vil næppe mærke nogen synderlig forskel.

Gratis danskundervisning i op til 3½ år

Tilbuddet om gratis danskundervisning omfatter undervisning på en af uddannelserne i op til 3½ år inden for en 5-årig periode. Perioden regnes fra det tidspunkt hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen. Undervisningsperioden kan udvides i op til 5 år for kursister der ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse på grund af sygdom.

Som flygtning eller familiesammenført har man som led i et integrationsprogram ret til 5 års undervisning.

Nye kursister skal betale et depositum

Det er som nævnt stadig gratis at lære dansk. Hvis man allerede er kursist på et sprogcenter, skal der ikke betales depositum – man fortsætter som man plejer.

Fra 1. juli 2017 bliver nye kursister opkrævet et depositum på 1.250 kr. ved tilmelding til et danskkursus. Beløbet skal betales før man kan begynde på danskundervisningen. Når man har afsluttet et modul med en test, overføres beløbet med kursistens tilladelse automatisk til næste modul eller tilbagebetales hvis man holder pause eller stopper på sprogskolen.

Betaling af depositum gælder ikke for au pairer, flygtninge og familiesammenførte.

Ændringer pr. 01.01.2018:

Et nyt klippekort-system indføres

Danskundervisningen tilbydes herefter inden for rammerne af et klippekort. Antallet af klip, som man tildeles, afgøres af hvilket modul man indplaceres på ved visitationen. Der kan højst tildeles 6 klip svarende til 3½ års danskuddannelse. Klippekortet er gyldigt i 5 år fra det tidspunkt kursisten kan påbegynde undervisningen.

Udlændinge- og integrationsministeren har endnu ikke fastsat nærmere regler om klippekortet, blandt andet om et klips gyldighedsperiode og procedurer ved pause eller udsættelse af danskundervisningen.

Læs hele loven her