musikstuderende på Københavns Konservatorium lærer dansk sammen med deres medstuderende

Musik er en nøgle der kan åbne hurtigere op for sproget

Når det handler om at lære sprog, er det vigtigste redskab måske ikke ordbogen men stemmebåndene. Det viser den nyeste forskning ifølge Anne Merritt som i denne artikel fra The Daily Telegraph den 9. november 2013 forklarer hvordan det hænger sammen.

Sang styrker sproghukommelsen

Musik kan være et godt værktøj til at lære sprog og indebærer langt større fordele end simpel memorering af ord.

Et nyere studie foretaget på Reid School of Music ved universitetet i Edinburgh tyder på at elevers hukommelse bliver voldsomt forbedret når de memorerer mens de lytter til musik.

I studiet blev deltagerne bedt om at huske sætninger på ungarsk og genkalde sig dem 15 minutter senere. Der var tre grupper som alle skulle lære ved at lytte og gentage – men på tre forskellige måder. Den ene gruppe fik sætningerne læst op, den anden hørte sætningerne sat til en rytme, mens den tredje hørte sætningerne som en sang. Den syngende gruppe kunne huske langt mere af det ungarske end de to andre grupper.

Ud over at blive bedre til at huske ord, er der også andre fordele ved at benytte musik som redskab til at lære sprog. Herunder er fem måder du kan bruge musik på i dine studier af fremmedsprog:

1. Visualisering

Var du forælder i 90’erne, husker du måske ’Mozart-effekten’, et modekoncept som gik ud på at børn og babyer der lyttede til Mozart, angiveligt skulle blive mere intelligente senere i livet. Det viste sig at forskningsresultaterne var blevet lettere manipuleret af medierne. Men selve ideen gjorde nogle forskere interesserede, og de fandt ud af at man midlertidigt styrker evnen til at arbejde med billeder og former når man lytter til klassisk musik. Det kan være nyttigt når du skal lære sprog med fremmede bogstaver og skal overskue mange symboler. Så skal du lære et nyt bogstavsystem som japansk eller arabisk, er det måske værd at give klassisk musik en chance.

2. Udtale

Voksne der lærer et nyt sprog, kæmper ofte med udtalen. En af årsagerne kan meget vel være nervøsitet. Man har ikke lyst til at virke fjollet eller stille sig selv til skue ved at imitere de indfødtes udtale. Når du derimod synger til en sang på et fremmedsprog, tvinges du til at koncentrere sig om tonen og rytmen i musikken. Denne distraktion hjælper dig til at blive mindre bevidst om dig selv og din fremtoning. At lære sprog gennem sang er også sjovere end simple ’lyt og gentag’-øvelser. Det gør dig mere tilbøjelig til at øve dig uden at du lægger mærke til det – simpelthen ved at spille udenlandsk musik i bilen eller derhjemme.

3. Ordforråd

Når det handler om at blive bedre til at huske grupper af ord, for eksempel farver, tal, kropsdele eller retningsangivelser, kan du også ty til sange. Edinburgh-universitetets studie viser at sang ikke blot er en effektiv måde at huske nye ord og sætninger på, men også en god måde at genkalde sig grupper af ord der ligner hinanden. Her er et simpelt, men effektivt, læringstrick: Tag en gruppe ord og sæt den til musik – brug en kendt melodi som ’Lille Peter Edderkop’. Når ordene er sat til en melodi, bliver de nemmere at genkalde. Derfor er det et godt værktøj i situationer hvor du skal kunne huske grupper af ord.

4. Kontekst

Sangtekster gør det muligt for dig at øve sproget i kontekst og vænne dig til basale udtryksformer. Eksempelvis når det handler om sprogets struktur, ordstilling og bindeord, er sangtekster et tilgængeligt og relativt overskueligt øvelsesredskab. Selvom det kan virke barnligt er børnesange en god måde at øve sig på sit ordforråd. De er ofte bygget op med simple strukturer, hverdagsord og masser af repetition – alt sammen noget der gør dem velegnede for især begyndere på et sprog. For de mere viderekomne er poptekster gode i indlæringen af eksempelvis faste vendinger og slang.

5. Tone

Lingvister har længe forsket i sammenhængen mellem musisk evne og sprogtæft. Resultaterne er klare; der er sammenhæng mellem at have øre for toner og have øre for sprogets klang og tone. Det betyder at sprogelever der spiller et instrument, er bedre stillet i forhold til at genkende og absorbere forskellige lyde i sprog som thai og kantonesisk. Endvidere viser et studie publiceret i Journal of Neuroscience at hjerner hos folk med rytmiske evner responderer mere stabilt på tale. Musikalsk øvelse hjælper således hjernen til bedre at forstå talt sprog. Spiller du et instrument er der derfor gode chancer for at dine lytteevner er bedre end dine medstuderendes.

Anne Merritt er EFL-underviser og bor p.t. i Sydkorea. Læs mere på www.annemerritt.com