Dansk som andetsprog på IA Sprog

Dansk som andetsprog: Brug ressourcerne optimalt

Lisbeth Egerod underviser i dansk på IA Sprog. Hun har undervist i dansk som andetsprog i over 30 år og kender de forskellige målgruppers typiske udfordringer. Her deler hun sine erfaringer og giver et bud på, hvordan man bruger ressourcerne optimalt – især med henblik på at sikre vellykket sprogindlæring på arbejdspladsen.

At lære et andetsprog som voksen kan være udfordrende. Men hvis man formår at udvikle en bevidsthed om sine egne ressourcer, og hvordan man bruger dem optimalt, er der større chance for succes med sprogindlæringen. Så hvordan fungerer det i praksis?

Lisbeth: ”Det er i høj grad kursisterne selv, der kommer med ressourcerne til at lære endnu et sprog. De fleste har allerede erfaring med at lære sprog og er vant til at fungere i en hverdag med mange sprog. Men det er hårdt arbejde at lære et nyt sprog. Derfor skal vi hjælpe dem med at gøre sprogindlæring til en del af deres hverdag.”

Det er oplagt at lære dansk på arbejdspladsen – men det sker ikke af sig selv

Lisbeth: ”Mange af de arbejdspladser vores kursister kommer på, har ikke dansk som arbejdssprog, enten fordi ingen eller få af de ansatte taler dansk, eller fordi firmaet er internationalt, og arbejdssproget er engelsk. Så må vi hjælpe kursisterne med at finde andre oplagte læringsmuligheder i deres hverdag.”

IA Sprog hjælper gerne kursisterne med at skabe anledninger til at tale dansk. Et godt eksempel er skolens tilbud om en ’samtaleven’ som supplement til undervisningen. Vi samarbejder med et stort korps af dygtige frivillige, der mødes med kursisterne, som på den måde får deres egen personlige samtalepartner. Og kursisten kan være sikker på at ’samtalevennen’ er en støttende, opmuntrende og samarbejdsvillig samtalepartner.

Lisbeth: ”Succesoplevelserne med samtalevennen giver kursisten mod på at indlede flere samtaler på dansk med andre i deres dagligdag. Der er ikke noget mere opmuntrende for et hold, end når kursisterne kommer og fortæller i klassen, at de med succes har kastet sig ud i en samtale med deres kolleger, kunder eller andre på dansk.”

Hvilken rolle spiller motivation?

Lisbeth: “Motivation er altafgørende, når man lærer et andetsprog. Det er et meget sammensat fænomen, og motivation er afhængig af alle mulige skiftende forhold i kursisternes liv. Som underviser må man være opmærksom på kursisternes ’motivationsprofil’ for at give kursisten den bedste støtte eller udfordring, alt afhængig af omstændighederne.”

Hos IA Sprog er erfaringen, at løbende opfølgning med skolens undervisere og vejledere kan være med til at give kursisterne ny inspiration til at tackle eventuelle problemer i forbindelse med sprogindlæringen. Det er samtidig en fordel for kursisterne, at vi tilbyder mange forskellige former for danskundervisning som for eksempel intensive forløb, Blended Learning, ren online undervisning og weekendhold. Det giver mulighed for at koble sig på netop det undervisningsforløb der passer bedst til kursistens aktuelle livssituation.

Lisbeth Egerod
Lisbeth Egerod – underviser i dansk som andetsprog for voksne på IA Sprog

Flere lærer dansk som andetsprog gennem Blended Learning

Så selvom man har drøntravlt på jobbet, kan man godt lære dansk. For eksempel har mange kursister gavn af IA Sprogs forskellige Blended Learning-tilbud, hvor fremmødeundervisningen kombineres med online læringsaktiviteter. Det giver en stor fleksibilitet, at man ikke behøver tilbringe mange timer på skolen hver uge. Men det kræver også nogle gode læringsvaner hos kursisten.

Næste generation af undervisningsmaterialer lanceres i efteråret 2017

IA Sprog har en lang tradition for at skabe sine egne undervisningsmaterialer baseret på undervisernes erfaringer med, hvad der fungerer godt i en undervisningssammenhæng. Det giver samtidig en mere økonomisk effektiv skole, fordi udgiften til licenser er skåret væk. Sprogskolen har således over 100 læringsvideoer med dygtige skuespillere som blandt andre Mia Lyhne.

I år lancerer IA Sprog et nyt undervisningssystem, som Lisbeth Egerod står bag. Det skal fungere både i klasseundervisning med et digitalt supplement til hjemmearbejde og som del af et Blended Learning-koncept.

Lisbeth: “Materialet skal hjælpe underviseren med at give den optimale læringsoplevelse til sine kursister. Succesoplevelserne i klasselokalet er med til at fremme kursisternes læring yderligere. Det bliver selvfølgelig særlig synligt, hvis undervisningen i klasselokalet kobler til kursisternes læringsmuligheder og behov for dansk uden for skolen. Derfor har materialet særligt fokus på bevidstgørelse, ressourcer, engagement og fællesskab,” siger Lisbeth. Og hvad hun mener med disse fire nøgleord, har hun forklaret herunder.

  • Bevidstgørelse: ”Vi bevidstgør kursisterne om hvordan de kan lære i og uden for undervisningen.”
  • Ressourcer: ”Vi støtter kursisterne i at opdage, bruge og udvikle deres læringsressourcer optimalt.”
  • Engagement: ”Vi tager udgangspunkt i kursisterne for bedre at fastholde deres engagement.”
  • Fællesskab: ”Vi sætter rammerne for et arbejdsfællesskab med gensidig støtte og opmuntring, som styrker læring.”

IA Sprog har fokus på at give kursisterne redskaber til at bruge læringstiden effektivt og gøre danskindlæring til en del af deres liv – også på arbejdspladsen. Og for at gøre danskundervisningen endnu mere tilgængelig tilbyder sprogcentret også målrettede danskundervisningsforløb på arbejdspladsen i et tæt samarbejde med virksomhedens HR- eller udviklingsansvarlige.

IA Sprog har eksisteret siden 1977 og underviser årligt cirka 6000 kursister. Skolen prioriterer høj faglighed, tidssvarende undervisning og effektiv læring med optimal brug af ressourcerne – både skolens ressourcer og kursisternes.

Læs mere om det nye undevisningsmateriale – fra Skolegade til Vibevej
Læs om – IA Erhverv og danskundervisning på arbejdspladsen