Kontakt receptionen på IA Sprog. Kursister i receptionen på IA Sprog.

Prøve i dansk 1, 2 , 3 og Studieprøven

Se prøvedatoer her – afholdelse af prøver 2018.

IA Sprog tilbyder alle voksne udlændinge Prøve i dansk 1, 2 og 3. Når du har bestået en af prøverne, har du tilstrækkelige dansksproglige kompetencer til at du kan begå dig i det danske samfund og opfylde kravene til at kunne tale og forstå dansk på arbejdsmarkedet.

Med en Prøve i dansk 1, 2 eller 3 kan du også få adgang til forskellige niveauer i det danske uddannelsessystem. Nogle Prøver i dansk opfylder de sproglige forudsætninger til permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab. Spørg vores vejledere når du tilmelder dig danskundervisningen, så vi sammen kan finde ud af hvilken danskuddannelse der er den rigtige for dig.

Sådan melder du dig til Prøve i dansk

Er du kursist på IA Sprog, kan du melde dig til Prøve i dansk 1, 2 og 3 eller Studieprøven efter aftale med din underviser.

Selvstuderende kan tilmelde sig en prøve ved personlig henvendelse. Der skal betales et gebyr ved tilmeldingen.

Prøve i dansk 1, 2 og 3 samt Studieprøven afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. Læs mere om lovgrundlaget for danskprøverne på Retsinformations hjemmeside.

Studieprøven

IA Sprog tilbyder undervisning rettet mod Studieprøven som er for udlændinge der vil søge optagelse på videregående uddannelser eller forbedre deres dansk yderligere efter Prøve i dansk 3.

Formål

En bestået Studieprøve er en forudsætning for optagelse på en række videregående uddannelser i Danmark. Undervisningens formål er derfor at give dig dansksproglige kompetencer der gør det muligt at gennemføre en videregående uddannelse på dansk. Undervisningens faglige mål er at gøre dig i stand til at ræsonnere, vurdere og argumentere på et højt niveau med baggrund i en dybere indsigt i relevante kultur- og samfundsforhold i Danmark.

Indhold

Du arbejder med aktuelle, autentiske tekster der giver dig relevant viden om det danske samfund. Undervisningen omfatter også målrettet forberedelse til selve prøven. Studieprøven består af test i mundtlig kommunikation, læsning og skriftlig fremstilling.

Optagelseskrav

For at blive optaget på studieprøveholdet uden optagelsesprøve skal du have bestået Prøve i Dansk 3 med mindst 10, 10 og 10 i karakter. For at komme til optagelsesprøve skal du have bestået Prøve i dansk 3 med mindst 7, 7 og 7.

Studieprøvehold januar – juni 2018

Der er undervisning tirsdag og torsdag kl. 17.00 – 20.30.
Undervisningen starter i januar 2018.
Du kan tilmelde dig via e-mail til John Niewold:  john@iasprog.dk.

Kontakt os