Kontakt receptionen på IA Sprog. Kursister i receptionen på IA Sprog.

Prøve i dansk 1, 2 , 3 og Studieprøven

Når du har bestået Prøve i dansk 1, 2 eller 3, har du tilstrækkelige dansksproglige kompetencer til at du kan begå dig i det danske samfund og opfylde kravene til at kunne tale og forstå dansk på arbejdsmarkedet.

Med en Prøve i dansk 1, 2 eller 3 kan du også få adgang til forskellige niveauer i det danske uddannelsessystem. Nogle Prøver i dansk opfylder de sproglige forudsætninger til permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab. Spørg vores vejledere når du tilmelder dig danskundervisningen, så vi sammen kan finde ud af hvilken danskuddannelse der er den rigtige for dig.

Sådan melder du dig til Prøve i dansk

Du skal henvende dig på en af de skoler, som Københavns Kommune samarbejder med for at blive tilmeldt.

Prøve i dansk 1, 2 og 3 samt Studieprøven afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. Læs mere om lovgrundlaget for danskprøverne på Retsinformations hjemmeside.

Studieprøven

IA Sprog tilbyder undervisning rettet mod Studieprøven som er for udlændinge der vil søge optagelse på videregående uddannelser eller forbedre deres dansk yderligere efter Prøve i dansk 3.

Formål

En bestået Studieprøve er en forudsætning for optagelse på en række videregående uddannelser i Danmark. Undervisningens formål er derfor at give dig dansksproglige kompetencer der gør det muligt at gennemføre en videregående uddannelse på dansk. Undervisningens faglige mål er at gøre dig i stand til at ræsonnere, vurdere og argumentere på et højt niveau med baggrund i en dybere indsigt i relevante kultur- og samfundsforhold i Danmark.

Indhold

Du arbejder med aktuelle, autentiske tekster der giver dig relevant viden om det danske samfund. Undervisningen omfatter også målrettet forberedelse til selve prøven. Studieprøven består af test i mundtlig kommunikation, læsning og skriftlig fremstilling.

Optagelseskrav

For at blive optaget på studieprøveholdet uden optagelsesprøve skal du have bestået Prøve i Dansk 3 med mindst 10, 10 og 10 i karakter. For at komme til optagelsesprøve skal du have bestået Prøve i dansk 3 med mindst 7, 7 og 7.