Kontakt receptionen på IA Sprog. Kursister i receptionen på IA Sprog.

Prøve i dansk 1, 2 , 3 og Studieprøven

Når du har bestået Prøve i dansk 1, 2 eller 3, har du tilstrækkelige dansksproglige kompetencer til at du kan begå dig i det danske samfund og opfylde kravene til at kunne tale og forstå dansk på arbejdsmarkedet.

Med en Prøve i dansk 1, 2 eller 3 kan du også få adgang til forskellige niveauer i det danske uddannelsessystem. Nogle Prøver i dansk opfylder de sproglige forudsætninger til permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab. Spørg vores vejledere når du tilmelder dig danskundervisningen, så vi sammen kan finde ud af hvilken danskuddannelse der er den rigtige for dig.

Sådan melder du dig til Prøve i dansk

Du skal henvende dig på en af de skoler, som Københavns Kommune samarbejder med for at blive tilmeldt.

Prøve i dansk 1, 2 og 3 samt Studieprøven afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. Læs mere om lovgrundlaget for danskprøverne på Retsinformations hjemmeside.