Kursister i klasselokale forbereder sig på studieprøven med intensiv danskundervisning.

Intensiv dansk
Lær dansk hurtigt og effektivt

Dette kursus er for dig der ønsker at lære dansk hurtigt, og som vil arbejde målrettet og intensivt for det – også med hjemmearbejde. Du har en mellemlang eller lang skole-/uddannelsesbaggrund samt gode engelskkundskaber. Du kommer eksempelvis fra et job i sundhedssektoren eller it-branchen i dit hjemland og vil hurtigst muligt i gang med at arbejde i Danmark. Derfor er der lige fra starten særligt fokus på udtale og grammatik.

Kurset består af korte moduler med en afsluttende test efter hvert modul. Lærerne på Intensiv dansk er specialister i udtale, og på hvert modul testes du i netop denne disciplin så du får et solidt fundament for dit mundtlige dansk.

IA Sprog arbejder vi med intensiv danskundervisning efter en særlig metode der er målrettet til at styrke dine mundtlige kompetencer. Mange udlændinge finder udtalen og de særlige danske lyde vanskelige at tilegne sig, men i løbet af ganske kort tid vil du lære nogle fraser som du kan bruge i din hverdag.

Intensiv dansk lærer du at udtale ordene korrekt og lægge trykket det rigtige sted så du kan begå dig på dansk i forskellige sociale sammenhænge, på studiet eller på arbejdspladsen. Du lærer også at kunne skrive alt fra en e-mail til et kortere essay om aktuelle emner i den danske samfundsdebat. Desuden lærer du at læse og forstå avisartikler og andre faktuelle tekster.

Undervisningen er tilrettelagt sådan at du kan være med til at bestemme hvilke emner der skal arbejdes med i klassen. Kurset kan afsluttes med Prøve i Dansk 3.

Læs mere information om Intensiv dansk

IA Sprog tilbyder gratis danskundervisning til voksne udlændinge. Læs mere om hvem der kan få gratis danskundervisning

Info

 • Hvem kan deltage?

  Personer med en mellemlang eller lang skole-/uddannelsesbaggrund, gode engelskkundskaber og tid til meget hjemmearbejde.
 • Hvornår er næste holdopstart?

  13. marts 2017
  18. april 2017
  22. maj 2017
  26. juni 2017
 • Afsluttende prøver

  Afsluttes med Prøve i Dansk 3 og eventuelt Studieprøven.
 • Hvor foregår undervisningen?

  På IA Sprog, Vibevej 11
  2400 København NV

Undervisningstider for Intensiv dansk

Tidspunkter Ugedage
Morgen 8.30 - 12.15 Mandag og onsdag ELLER tirsdag og torsdag
Aften 17.30 - 21.15 Mandag og onsdag ELLER tirsdag og torsdag
Værksted 8.30 - 12.00 Fredag
Download ansøgningsskema

Et multikulturelt studiemiljø med engagerede kursister fra hele verden

Vores kursister kommer fra hele verden. Det betyder at du på IA Sprog lærer dansk med mange forskellige mennesker som alle knokler for at lære det danske sprog.

Læs artikler om livet på skolen og mød vores kursister