Kursister igang med danskundervisning om Lørdagen

Lørdagshold
Danskundervisning om lørdagen

Lørdagshold er for dig der har en mellemlang eller lang skole-/uddannelsesbaggrund, som gerne vil lære dansk hurtigt og som kan sætte tid af til meget hjemmearbejde.

Undervisningen på vores lørdagshold er tilrettelagt sådan at du får alle de positive aspekter ved klasseundervisning – eksempelvis personlig feedback fra din lærer, diskussioner i klassen og socialt samvær med studiekammerater. Samtidig får du alle fordelene ved e-learning, nemlig fleksibel og varieret individuel træning og mulighed for hurtig progression.

I klassen om lørdagen lægges der især vægt på udtale og mundtlig kommunikation, og der arbejdes på klassebasis, parvis og i grupper. Undervisningsmaterialet består af film, tekster og en masse interaktive øvelser i blandt andet grammatik, udtale og stavning.

Klasselokalerne er udstyret med blandt andet projektor, computere og netadgang. Og i pauserne kan du selvfølgelig altid benytte skolens gratis wi-fi. Derhjemme arbejder du ved hjælp af vores onlinelæringsplatform – selvstændigt og i dit eget tempo – med læsning, lytning og skrivning i et program tilrettelagt af din lærer som naturligvis også giver dig personlig feedback.

Studiemiljøet på lørdagsholdene er præget af de travle professionelle og studerende der deltager i kurset. Danskundervisningen foregår i et rask tempo, og diskussionerne med de andre studerende er interessante og lærerige. Som nævnt er en del af undervisningen på lørdagshold tilrettelagt som e-learning, og du skal afsætte god tid hver uge til selvstudiet.

Lørdagshold kan afsluttes med Prøve i Dansk 2 eller 3.

IA Sprog tilbyder gratis danskundervisning til voksne udlændinge. Læs mere om hvem der kan få gratis danskundervisning.

Info

 • Hvem kan deltage?

  Personer med en mellemlang eller lang skole-/uddannelsesbaggrund og har tid til meget hjemmearbejde.
 • Hvornår er næste holdopstart?

  Vi optager nye kursister løbende. Kontakt os for yderligere info.
 • Afsluttende prøver

  Afsluttes med Prøve i Dansk 3.
 • Hvor foregår undervisningen?

  På IA Sprog, Vibevej 11
  2400 København NV

Undervisningstider for danskundervisning om lørdagen

Tidspunkter Note
Lørdag 9.15 - 14.00 Der skal afsættes tid til individuelt selvstudie

Kom foran i sommerferien med sommerskole på IA Sprog

Vi har 4 ugers sommerskole fra 26. juni til 21. juli 2017. Der er almindelige hold for begyndere og IA Intensiv hold for begyndere og fortsættere. Mandag og onsdag 17.30-21.15 eller tirsdag og torsdag fra 8.30-12.15. Mulighed for værksted på fredagene.

For flere oplysninger og tilmelding – kontakt os på telefon 3888 3233 eller e-mail til info@iasprog.dk