Kursister på danskuddannelse 1, 2 eller 3 som studerer dansk for udlændinge

Dansk for fortsættere
Modul 3 – modul 6

Hvis du allerede kan noget dansk i forvejen

Hvis du allerede kan tale og skrive noget dansk, starter/ fortsætter du på et danskhold for fortsættere. Det kan være du har holdt pause fra undervisningen og gerne vil i gang igen med at lære mere dansk igen, eller at du gerne vil skifte skole fra den du går på nu, for at gå hos os i stedet.

Er du ikke allerede kursist på IA Sprog, eller har du ikke afsluttet et modul på et andet sprogcenter, bliver du – efter en vurdering af dine forudsætninger og mål af en vores kyndige vejledere –indplaceret på rette danskuddannelse og modul. Herefter finder du sammen med vejlederen det kursus og det hold der passer dig bedst. Vores forskellige kursustilbud finder du samlet nedenfor.

Vil du gerne i gang med at lære mere dansk, så kontakt IA Sprogs vejledere nu.

Det lærer du i danskundervisningen på IA Sprog

Undervisningen giver dig et godt fundament til at være aktiv på dansk både i og uden for klassen. Du træner samtale på dansk, og udtale er i fokus under hele uddannelsen. Vores særlige udtalematerialer giver dig mulighed for at træne flydende og korrekt dansk fra start.

Grammatik spiller naturligvis en stor rolle i undervisningen. Det samme gør læsning og skrivning af tekster på dansk.

Vi lægger desuden vægt på at træne et ordforråd der gør dig i stand til at forstå og tale dansk så du kan begå dig overalt – på arbejdspladsen, på uddannelsen, på dine børns skole eller institution, i dit sociale liv eller når du kommunikerer med stat og kommune.

Danskuddannelse 1, 2 eller 3? Det afhænger af din baggrund og dit behov for at lære dansk

Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for dig med ingen eller ringe skolebaggrund som ikke har lært at læse og skrive på dit modersmål, eller som ikke har lært at læse og skrive på det latinske alfabet. Du lærer at tale, forstå og skrive dansk så du kan klare dig i hverdagen og på dit job.

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for dig som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra dit hjemland. Du lærer om arbejdsmarkedet og samfundet, ligesom du lærer at læse, skrive og tale dansk. Du kan bruge danskundervisningen til at kvalificere dig til et job eller deltage i kurser målrettet arbejdsmarkedet.

Danskuddannelse 3 er for dig der har en lang videregående uddannelse i forvejen og som vil studere, videreuddanne dig eller arbejde i Danmark. Du lærer at nuancere dit danske sprog og at perspektivere på dansk. Og du får viden om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Test og eksamen på sprogskolen

De tre danskuddannelser er alle opdelt i moduler der hver især slutter med en test som du skal bestå for at fortsætte på det næste modul.

Danskkurserne afsluttes endeligt med en mundtlig og skriftlig eksamen. En bestået prøve i dansk kan være afgørende for, om du kan få varigt ophold i Danmark, og om du kan fortsætte på en uddannelse.
Læs mere om Prøve i Dansk 1, 2 og 3.

Har du bestået Prøve i Dansk 3 med en tilfredsstillende karakter, kan du fortsætte på Studieprøven som er til dig der vil videreuddanne dig på universitetet i Danmark.
Læs mere om Studieprøven.

Du har ret til gratis danskundervisning i 3½ år inden for en 5-årige periode som regnes fra det tidspunkt du påbegynder undervisningen.

Danskundervisningen tilbydes inden for rammerne af et klippekort – læs mere om klippekortet her.

 Læs mere om hvem der kan få gratis danskundervisning.

Som sprogcenter er vi forpligtet til at opkræve et depositum – læs mere  og betal online her.

Ekstra tilbud: FVU-start, læsning og skrivning i dansk

Forkortelsen FVU står for Forberedende Voksenuddannelse. Undervisningen er gratis.

FVU-start er for dig der gerne vil blive bedre til at tale og forstå mundtligt dansk. Du er enten i gang med en danskuddannelse eller har afsluttet den – eller du har opbrugt din ret til danskuddannelse. Du kan også være i gang med FVU-læsning.

Har du bestået modul 6 på Danskuddannelse 1, modul 5 på Danskuddannelse 2 eller modul 4 på Danskuddannelse 3, kan du tage et FVU-kursus i læsning og skrivning på IA Sprog. Du kan enten gøre det ved siden af dit kursus i dansk for udlændinge, eller når du har afsluttet det.

FVU er et ekstra tilbud til alle voksne i Danmark som har brug for at blive bedre til at læse og skrive dansk. FVU-læsning er en god basis, hvis du vil i gang med en uddannelse. IA Sprog tilbyder desuden FVU-matematik.
Læs mere om FVU på IA Sprog.

Danskuddannelse 1

Kurser til dig med ingen/kort skolebaggrund
0 -7 års skolebaggrund

For dig der skal lære at læse og skrive det latinske alfabet. Det kan være fordi du ikke har en særlig lang skolegang bag dig, eller fordi du læser og skriver et andet alfabet end det latinske.

Danskuddannelse 2

Kurser til dig med mellemlang skolebaggrund
8 -11 års skolebaggrund

For dig der har en kort eller mellemlang skole- og uddannelsesbaggrund, og som ønsker at lære dansk på et niveau der kvalificerer dig til at kunne tage et arbejde eller en kort erhvervsrettet uddannelse.

Danskuddannelse 3

Kurser til dig med lang skolebaggrund
Mindst 12 års skolebaggrund

For dig der har mindst 12 års skolebaggrund – eventuelt universitetsstudier – og grundlæggende engelskkundskaber. Du ønsker at lære dansk på et niveau der kvalificerer dig til at arbejde eller tage en uddannelse i Danmark.

Sommerskole på IA Sprog i uge 26-30

Er du i København i juli, så benyt lejligheden til at lære mere dansk i et effektivt og rart miljø. Morgen- og aftenhold mandag – lørdag. Mulighed for at tage modultest

Læs mere og tilmeld dig her