Danskundervisning for begyndere

Dansk for begyndere
Modul 1 og modul 2

Modulopbyggede danskuddannelser

Er du ny i Danmark, eller har du aldrig lært dansk før, starter du danskundervisningen på modul 1 eller modul 2 på en af de 3 danskuddannelser. Undervisningen i dansk for begyndere er tilrettelagt med særlig fokus på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Du lærer dansk så du kan begå dig i hverdagen, på arbejdet og på studiet, og dermed er vores undervisningstilbud skræddersyet til dig der er kommet til Danmark for enten at arbejde, studere, være au pair eller som medrejsende ægtefælle.

Det er individuelt hvor lang tid et modul varer. Det afhænger dels af hvor mange ugentlige timer man går til undervisning – på IA Sprog har du mellem 6 og 12 lektioner om ugen – dels af hvor hurtig man er til at tilegne sig et nyt sprog, hvor meget man selv træner sproget imellem undervisningsgange, og hvor meget man bruger sproget. Som regel vil det tage 2 – 6 måneder.

Hvert modul afsluttes med en test der skal bestås for at du kan fortsætte på næste modul. Det er læreren der indstiller en kursist til test efter en vurdering af om kursisten har nået målene for det pågældende modul og er i stand til bestå modultesten.

Du har ret til gratis danskundervisning i op til 3½ år inden for en 5-årige periode, som regnes fra det tidspunkt, du kan påbegynde undervisningen.

Danskundervisningen tilbydes inden for rammerne af et klippekort – læs mere om klippekortet her.

Læs mere om hvem der kan få gratis danskundervisning.

Som sprogcenter er vi forpligtet til at opkræve et depositum – læs mere og betal online her.

Danskuddannelse 1, 2 eller 3? Det afhænger af din baggrund og dit behov for at lære dansk

Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for dig med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på dit modersmål, eller som ikke har lært at læse og skrive det latinske alfabet. Du lærer at tale, forstå og skrive dansk, så du kan klare dig i hverdagen og på dit job.

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for dig som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra dit hjemland. Du lærer om arbejdsmarkedet og samfundet, ligesom du lærer at læse, skrive og tale dansk. Du kan bruge danskundervisningen til at kvalificere dig til et job eller deltage i kurser målrettet arbejdsmarkedet.

Danskuddannelse 3 er for dig der har en lang videregående uddannelse i forvejen og som vil studere, videreuddanne dig eller arbejde i Danmark. Du lærer at nuancere dit danske sprog og at perspektivere på dansk. Og du får viden om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Se vores samlede kursustilbud nedenfor.

Lær dansk når det passer dig

På IA Sprog kan du lære dansk for begyndere på det tidspunkt der passer dig bedst – morgen, eftermiddag, aften eller weekend. Herudover har vi også danskkurser udenfor sprogskolen – på arbejdspladser og universiteter.

Som kursist hos os kan du supplere klasseundervisningen med onlineøvelser når og hvor du vil –for eksempel på din smartphone, mens du venter på bussen. På skolens store onlinelæringsplatform finder du masser af interaktive danskøvelser i eksempelvis grammatik, udtale, læse- og lytteforståelse.

Dansk for fortsættere på modul 3-modul 6

På de efterfølgende moduler fortsætter du med at udvide alle aspekter af dine danske sprogkundskaber og udvide dit kendskab til samfundet og kulturen i Danmark. Hver af de tre danskuddannelser afsluttes på modul 6 med en officiel national prøve.

Kontakt IA Sprog – vores vejledere hjælper dig med at finde det kursus og  det hold der passer dig bedst samt får dig indplaceret på den uddannelse der passer til din skolebaggrund.

Kurser til dig med ingen/kort skolebaggrund

0 -7 års skolebaggrund

For dig der skal lære at læse og skrive det latinske alfabet. Det kan være fordi du ikke har en særlig lang skolegang bag dig, eller fordi du læser og skriver et andet alfabet end det latinske.

Kurser til dig med mellemlang skolebaggrund

8 -11 års skolebaggrund

For dig der har en kort eller mellemlang skole- og uddannelsesbaggrund, og som ønsker at lære dansk på et niveau der kvalificerer dig til at kunne tage et arbejde eller en kort erhvervsrettet uddannelse.

Kurser til dig med lang skolebaggrund

Mindst 12 års skolebaggrund

For dig der har mindst 12 års skolebaggrund – eventuelt universitetsstudier – og grundlæggende engelskkundskaber. Du ønsker at lære dansk på et niveau der kvalificerer dig til at arbejde eller tage en uddannelse i Danmark.

Sommerskole på IA Sprog i uge 26-30

Er du i København i juli, så benyt lejligheden til at lære mere dansk i et effektivt og rart miljø. Morgen- og aftenhold mandag – lørdag. Mulighed for at tage modultest

Læs mere og tilmeld dig her