Dansk for tyskere
Fokus på tysktalendes behov

Info

 • Hvem kan deltage?

  Du skal have tysk som modersmål. Du skal have en videregående uddannelse eller være universitetsstuderende. Du skal være god til engelsk og kende grammatiske udtryk på engelsk. Du skal kunne bruge 3 - 4 timer om ugen på hjemmearbejde for at nå læringsmålene.
 • Afsluttende prøver

  Kurset afsluttes med en kort skriftlig test.
 • Hvor foregår undervisningen?

  IA Sprog
  Hejrevej 26
  2400 København NV
 • Niveau 1 & 2

  12 uger
  36 lektioner
  2300 kr.
Tilmeld Holdstart

Dansk og tysk er nabosprog, og som tysktalende har du derfor nogle sproglige fordele, når du skal lære dansk. Vores erfaring er, at tyskere lærer hurtigere – især når de får en undervisningspakke, som tager højde for deres særlige behov.

Danskkursus for tyskere er tilrettelagt så du kan gøre hurtige sproglige fremskridt.

Kursets indhold

Du kommer til at arbejde med forskellige emner om hverdag, samt arbejds- og studieforhold i Danmark.

De første mødegange er der særligt fokus på udtale, fordi det er vigtigt at få grundlagt en klar og forståelig udtale fra starten. Du lærer at præsentere dig selv og fortælle om dit liv i København.   Senere vil du blandt andet komme til at lære at fortælle om dine aktiviteter i løbet af dagen og ugen, om mad og madvaner og om at lære et nyt sprog og at være ny i Danmark. Du lærer at udtrykke, hvad du synes er godt og dårligt, og at skrive en kort personlig e-mail.

Test

For at forsætte på næste niveau skal du aflægge en kort skriftlig test og lave mindst to mundtlige præsentationer, der skal godkendes af læreren.  Den første præsentation finder sted omkring 4. mødegang, og den skriftlige test ligger næstsidste mødegang. Det er ikke muligt at arrangere individuelle test, men det vil være muligt at tage den skriftlige test senere sammen med et andet hold, hvis man ikke kan komme til den planlagte test.

Læringsmaterialer

Læringsmaterialerne er gratis. Du enten får eller låner bøgerne. Desuden har du som kursist på IA Sprog adgang til vores store online læringsplatform mit.iasprog.dk med film, selvrettende grammatikopgaver, udtale- og lytteøvelser, grammatikvideoer på dansk og engelsk, fiktion tilpasset niveauerne og meget andet.

Har du spørgsmål?

Find svaret i denne FAQ vedr. niveau 1 og 2. Du kan også tale med vores vejleder og stille yderligere spørgsmål, når du kommer ind til screening.

Tilmeld Holdstart

FVU-dansk online

For dig som har brug for et fleksibelt undervisningstilbud. Du bliver undervist online og i klasselokalet. Vi har fokus på at læse og skrive tekster, som du har behov for både i forbindelse med din uddannelse, dit job og i din hverdag.

Info & tilmelding