Danskkursus: Skandi

Dansk for skandinaver med svensk eller norsk som modersmål

Som skandinav har du mange sproglige fordele, når du skal lære dansk. Vores erfaring er, at skandinaver lærer hurtigere – især når de får en undervisningspakke, som tager højde for deres særlige behov. Derfor starter du direkte på modul 4.

Du kommer til at arbejde med forskellige emner om hverdag, samfund, kultur samt arbejds- og studieforhold i Danmark.

Du arbejder med sproglige og samfundsorienterede emner – både individuelt, sammen med en makker og i grupper samt på skolens læringsplatform via mobil eller computer. I det daglige er der fokus på udtale og grammatik. Du lærer at skrive alt fra en e-mail eller en besked til opslagstavlen i din boligforening til en jobansøgning eller et kortere essay om et aktuelt emne i den danske samfundsdebat. Du lærer også at læse og forstå avisartikler og andre faktuelle tekster.

Tilmeld Holdstart