Flygtningekvinder som oplever at sang gør dem bedre til dansk

Flygtningekvinder hos FAKTI og IA Sprog: ’Sang gør os bedre til dansk’

Sproglærer og cand.mag. i musik Mette Smidl skaber små mirakler ved hjælp af sin violin og sin sangstemme, når hun giver flygtningekvinder en helt speciel form for danskundervisning gennem sang og musik. Det sker hos foreningen FAKTI i Bispebjerg i København i samarbejde med IA Sprog.

Tolv kvinder sidder rundt om et langbord og kigger opmærksomt på deres underviser Mette. Hun er i færd med at give instrukser til den næste fællessang. Hvis man ikke lige ved det, kan man ikke se, at disse tolv kvinder har hver sin traumefyldte historie med krig, vold og overgreb bag sig. De er flygtet til Danmark, og de fleste af dem er ramt af PTSD, som er et stress-syndrom, der gør det vanskeligt eller næsten umuligt at lære dansk. Men det har Mette råd for.

I dag skal klassen synge nationalmelodien fra Pakistan. Sangen har fået en dansk tekst, som klassens lærer Mette selv har skrevet og delt ud til hele klassen.

”Kvinderne synes, det er dejligt at høre deres hjemlands sange, fordi de også har gode minder. Melodierne hjælper dem med at åbne op for det, de skal lære. Min danske version af den pakistanske nationalmelodi handler om kvinderne selv og deres hverdag i København,” fortæller Mette.

”Vi spiller også mange fine melodier fra ’de varme lande’, ” fortæller Mette Smidl med et glimt i øjet. Hun er er også uddannet cand.mag. og arbejder som freelance musiker ved siden af sit job som dansklærer hos FAKTI og IA Sprog. Mette har studeret mellemøstlig musik og bruger gerne kendte sangerinders melodier til at skabe genkendelighed hos målgruppen. De fleste af hendes kursister nikker genkendende, når hun f.eks. spiller danske versioner af melodier, som er gjort verdenskendte af den libanesiske sangerinde Fairuz og den ægyptiske sangerinde Umm Kulthum.

”Hvis du beder disse flygtningekvinder om at sige noget på dansk foran hele klassen, vil de fleste af dem blive generte eller bange. Men hvis jeg beder dem om at synge noget på dansk, så kaster de sig ud i det med stor glæde og synger gerne flere vers højt for resten af klassen. Og der er altid klapsalver bagefter. Samtidig får jeg sneget en masse ordforråd og sproglige øvelser ind!” forklarer Mette.

Der er mange sange fra Mettes repertoire, som kursisterne er blevet glade for. Ekstra populære danske sange i undervisningen tæller blandt andet:

Åh Susanne. Vil du gifte dig med mig?

I Danmark er jeg født.

Jeg er så glad for min cykel.

Hvad virker i ’danskundervisning med sang’?

Mette har et arsenal af danske og mellemøstlige sange, som egner sig godt til denne særlige form for sprogundervisning. I dag beder hun også klassen om at synge Jeg er så glad for min cykel. Da de er færdige, beder Mette klassen om at sætte alle sangens udsagnsord i datid, hvilket de klarer uden problemer. De bliver også bedt om at stave udvalgte ord. Det er sang og sprogundervisning flettet ind i en unik sammenhæng, hvor lyst og engagement kommer først. Og kursisterne kommer igen og igen. De knytter relationer med hinanden gennem undervisningen.

Om FAKTI

FAKTI er en forening for flygtningekvinder.

FAKTI er støttet af Københavns Kommune samt en række fonde og puljer.

FAKTI tilbyder en række aktiviteter for flygtninge- og indvandrerkvinder.

Udover danskundervisningen tilbydes også en række motionstilbud, samfundsundervisning, besøg i foreningens sansehave samt vejledning med sygeplejerske og socialrådgiver plus fælles måltider.
FAKTI har et klart fokus på sundhed såvel fysisk som mentalt. Dette afspejler sig i undervisnings- og vejledningstilbud såvel som i foreningens faciliteter, herunder den smukke og beroligende sansehave med urter, som kvinderne besøger på billedet herunder.

Læs mere: http://www.fakti.dk/danskundervisning/