Kolleger og klassekammerater

Kolleger og klassekammerater

De sidste par år har det vrimlet med mænd i neonfarvet arbejdstøj i Københavns bybillede. Det er metroarbejderne der bygger udvidelsen af metroringen. De fleste er fra udlandet primært Italien, Portugal, Rumænien og Polen. En stor del af metroarbejderne er organiserede i fagforeningen 3F. IA Sprog og 3F har indgået et samarbejde om danskundervisning til metroarbejderne.

I Valby ligger 3Fs fagforening og a-kasse for Bygge-, Jord og Miljøarbejdere. Det er den afdeling som metroarbejderne hører til. Afdelingen tager sig af byggeprojekter i Københavnsområdet og kører sager, hvis der er underbetaling eller andre problemer på arbejdspladsen.

Veronika Kirsa arbejder som faglig medarbejder og portugisisk tolk hos 3F.

IA Erhverv på IA Sprog
Veronica er faglig medarbejder og portugisisk tolk hos 3F

Veronika er oprindeligt fra Letland og har været 16 år i Danmark med både Danskuddannelse 3 og Studieprøven bag sig. Hun arbejder med organiseringen af metroarbejderne, og hun står for al kontakt til de portugisisktalende arbejdere. Veronika fortæller at det har stor betydning for de udenlandske arbejdere, at være medlem hos 3F:

”Mange af dem har oplevet korruption i deres hjemlande, og de værdsætter hvordan det danske system fungerer. Men det er svært for dem at kommunikere med systemet fordi de ikke kan dansk. Vi hjælper altså ikke kun med at løse problemerne på arbejdspladsen, vi hjælper også når de har problemer med at forstå systemet – som for eksempel kontakt til kommunen.”

Fremtidsperspektiver

Til spørgsmålet om hvorfor 3F ønskede et samarbejde med IA Sprog, svarer Veronika:

”Det største problem for metroarbejderne er at de ikke kan få arbejde andre steder i Danmark, fordi de ikke kan tale dansk. Der er brug for arbejdskraft de næste fem år, og så kan de komme i spil. Når metroen er færdig, vil vi gerne have at de bliver, og mange arbejdere vil også gerne blive.”

Metroarbejdernes motivation for at lære dansk er altså fremtidsperspektiverne i at komme ud på en dansk arbejdsplads, hvor tingene foregår på dansk. En danskuddannelse vil også give dem fundamentet for at videreuddanne sig, for eksempel til bygningskonstruktør.

Kolleger og klassekammerater

Danskundervisning af udenlandske medarbejderne skal i høj grad tilrettelægges i forhold til det arbejde, som kursisterne har. Det kræver en føling med kursisternes arbejdshverdag og deres behov, og det har IA Sprog og 3F taget med i planlægningen af undervisningen for metroarbejderne.

IA Erhverv på IA Sprog
Dansk på arbejdspladsen

Først og fremmest foregår undervisningen ude i 3Fs lokaler i Valby. Den er tilrettelagt i forhold til at metroarbejderne har skiftende arbejdstider fra uge til uge. Det vil sige de kan vælge om de vil komme til undervisning om morgenen eller om aftenen. Det har stor betydning for metroarbejderne at undervisningen foregår på den måde:

”Det er nemmere for dem end hvis de skal ind på en sprogskole, hvor de skal møde på et bestemt tidspunkt hver uge. Desuden giver det dem et sammenhold at de går i skole med deres kolleger og at de har samme nationalitet, så de kan hjælpe hinanden sprogligt,” forklarer Veronika.

Det svære dansk med danskere

Metroarbejdernes uddannelsesbaggrund er meget forskellig, nogle er analfabeter, mens andre er universitetsuddannede. Der er altså stor forskel på hvor vante de er til at lære sprog.

At møde danskere er en helt anden sag. Nogle af dem har udtrykt over for Veronika at de synes danskere er meget smilende, men at det er svært at få danske venner, og at få lov til at bruge det danske sprog uden for klassen.

kolleger og klasekammerater
Mænd i neonfarvet arbejdstøj i København

De arbejder udelukkende med andre udlændinge, og derfor kniber det med kontakten til danskere.

Men en af metroarbejderne har dog kastet sig direkte ud i det, og efter blot få måneders danskundervisning, taler han nu dansk med a-kassen. Det er et stort skridt, eftersom dansk er hans første fremmedsprog.

Så til alle københavnere: Hvis du går forbi en mand i neonfarvet arbejdstøj, så smil og sig: ’Hej, hvordan går det?’ Det vil betyde mere end du tror.

 

 

Læs mere om IA Erhverv og dansk på arbejdspladsen