IA Sprog kæmper for overlevelse

Dialogmøde med politikere gav et spinkelt håb

IA Sprog fortsætter kampen mod den urimelige proces der har været i forbindelse med udbuddet i København, og kæmper fortsat for at overleve. Hvis de tre gamle sprogcentre – IA Sprog, Københavns Sprogcenter og Studieskolen – lukker den 1. august, skal tusindvis af kursister flytte skole, flere hundrede medarbejdere bliver arbejdsløse, og mange års erfaring og viden går tabt.

På et dialogmøde på Københavns Rådhus den 5. april forsøgte lærere og kursister fra IA Sprog sammen med repræsentanter fra de to andre lukningstruede skoler at overbevise en række lokalpolitikere om det urimelige i beslutningen om at overlade danskundervisningen til to andre skoler, UCplus og Clavis. Disse to skoler har tilbudt kommunen danskundervisningen til en meget lav pris, som de andre skoler ikke kan og vil matche.

Samtidig har det vist sig at kommunen har brugt en regnemetode, der favoriserer den lave pris endnu mere end angivet i de officielle krav til skolernes tilbud. Hvor kvaliteten i udbudsmaterialet skulle vægtes 30% og prisen 70%, viser det sig at den kommunale regnemetode i virkeligheden vægter prisen 85%. Det giver en fordel for skoler med både lav pris og lav kvalitet. De fravalgte skoler har klaget over metoden til Klagenævnet for Udbud.

Politikerne på mødet – repræsentanter fra Enhedslisten, Alternativet og en enkelt nyvalgt fra SF – var forbavsede over at høre at prisen i udbuddet har fået ekstra stor betydning. Det kom også bag på dem at det faktisk har været muligt for kommunen at indgå i dialog med de berørte skoler inden den endelige beslutning om hvem der skal stå for danskundervisningen i København i de næste fire år, hvilket ellers er normal praksis i den form for udbud. Dermed har kommunen forsømt muligheden for at få pris og kvalitet til at passe sammen med den ønskede besparelse i udbuddet.

Politikerne var derfor positive over for at se på sagen igen, og de vil tage den op på næste møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som danskundervisningen sorterer under. Men som de understregede, skal der være et flertal for at lave beslutningen om. Og medmindre kommunen har gjort sig skyldig i regnefejl, er der ikke så meget der tyder på en beslutningsændring.