IA Sprog aflyser undervisning med fysisk fremmøde til og med 10. maj

På grund af udviklingen i coronavirus-udbruddet og anbefalingerne fra den danske regering, har IA Sprog besluttet, at skolen skal forblive lukket til og med den 10. maj.

Dermed er al undervisning med fysisk fremmøde aflyst, og indtil vi melder andet ud, skal IA’s kursister derfor ikke møde op på skolen. Vi gennemfører mest muligt undervisning som onlineundervisning.

Coronavirus-udbruddet er en global sygdomsepidemi (pandemi), og dermed en udefrakommende og upåregnelig begivenhed. Der er således tale om en force majeure-situation, som IA Sprog ingen indflydelse har på. Iht. betalingsbetingelserne kan vi i tilfælde af force majeure ikke tilbagebetale kursusgebyr eller erstatte den aflyste/udskudte undervisning. Imidlertid vil IA Sprog – så vidt det er muligt – i stedet gennemføre undervisningen som online-undervisning.

FVU-trinprøver er udskudt

På grund af regeringens anbefalinger ifbm. coronavirus-udbruddet, er alle planlagte FVU-trinprøver på IA Sprog udskudt til et senere tidspunkt. Mere information om dette.

Du kan stadig kontakte IA Sprog via info@iasprog.dk, og vi lover at svare på spørgsmål så hurtigt som muligt. Sørg desuden for at holde dig opdateret her på www.iasprog.dk.

Hyppigt stillede spørgsmål

Vi har besvaret nogle af de spørgsmål, du måske ønsker at stille til os her. Hyppigt stillede spørgsmål i forbindelse med nedlukning pgra. regeringens anbefalinger om coronavirus-forebyggelse.

Information om coronavirus oversat til andre sprog

Udlændinge og integrationsministeriet har oversat de nyeste informationer om coronavirus til andre sprog. Se oversættelserne her.