Hvornår sætter man komma

Hvornår sætter vi komma?

Kommaet er et tegn vi bruger i tegnsætning, men dette lille tegn kan være drilskt, for der er nogle regler man bliver nødt til at huske for at kunne sætte det korrekt. I denne artikel opridser vi de vigtigste kommaregler så enkelt som muligt.

Ét system med valgfrihed på ét punkt

På dansk har der gennem tiderne været forskellige kommasystemer, og der har ofte været to parallelle kommasystemer man kunne vælge mellem at anvende. Siden 2004 har vi haft ét enkelt kommasystem, men hvor det er valgfrit at sætte komma før ledsætninger. Derimod skal man altid sætte det mellem to hovedsætninger. De vigtigste regler er altså:

  • Man skriver altid komma mellem helsætninger.
  • Man sætter altid komma efter en ledsætning (fast slutkomma), men det er valgfrit at sætte komma før en ledsætning (valgfrit startkomma).

For at kunne sætte korrekt komma skal man altså kunne genkende en ledsætning. Det kan man gøre ved f.eks. at lære de vigtigste ledsætningskonjunktioner, altså de små ord der binder forskellige sætningsdele sammen. Nogle vigtige ledsætningskonjunktioner er bl.a. at, når, da, fordi, som, om, mens, siden og eller hv-ord som hvad og hvor.

Det der er specielt ved ledsætninger, er også at de ikke kan stå alene; de er altid en del af en større helhed. F.eks. giver det ingen mening kun at sige *Når jeg kommer hjem – det er som om der mangler noget. Se følgende eksempler, hvor ledsætningerne står i {krøllede parenteser}. I de to første sætninger er ledsætningen placeret til sidst, derfor kan vi selv bestemme om vi sætter komma:

Jeg skal lave mit hjemmearbejde {når jeg kommer hjem}. (uden startkomma)
Jeg skal lave mit hjemmearbejde, {når jeg kommer hjem}. (med startkomma)

Dansk Sprognævn anbefaler at man ikke sætter startkomma. Det er forskelligt hvad folk foretrækker at bruge, men så længe det er konsekvent, er begge systemer lige gyldige. Hvis vi lader ledsætningen komme først, så skal vi altid sætte komma, for man sætter det altid efter en ledsætning:

{Når jeg kommer hjem}, skal jeg lave mit hjemmearbejde.

Hvis ledsætningen er placeret inde midt i en sætning, gælder de samme regler selvfølgelig:

I næste uge {hvor jeg har fri}, skal jeg lave hjemmearbejde. (uden startkomma)
I næste uge, {hvor jeg har fri}, skal jeg lave hjemmearbejde. (med startkomma)

Vi ser at der er komma efter ledsætningen i begge sætninger, for det er kun før ledsætninger det er valgfrit at sætte komma.

Altid komma mellem helsætninger

Helsætninger kan stå alene. Vi kan derfor vælge at sætte punktum mellem dem.

Jeg var glad. Jeg skulle til dansk.

Men vi kan også vælge at binde dem sammen med helsætningskonjunktioner. Gør vi det, så skal der altid sættes komma mellem dem for at adskille dem. Med helsætningskonjunktioner kan vi også tilføje mere betydning. Se f.eks. følgende to sætninger hvor taleren har forskellig mening om at skulle til dansk:

Jeg var glad, for jeg skulle til dansk.
Jeg var glad, men jeg skulle til dansk.

Komma ved opremsninger

Når vi opremser en række ting i en sætning, altså hvor der i stedet for kunne stå eller, men eller og, kan vi sætte komma. Vi sætter komma mellem alle tingene, men ikke mellem de sidste to, her bruger vi en konjunktion.

Jeg skal købe æbler, pærer, jordbær og kartofler.

Husk, at der ikke skal være komma mellem det andensidste led og konjunktionen.

Hvis vi vil bruge flere end ét adjektiv til at beskrive et substantiv, så sætter vi også komma mellem disse:

Det var en rar, gammel dame. (Damen var rar og gammel.)

I sætningen herover beskriver vi en dame med to adjektiver: Hun er rar, og hun er gammel. Vil vi i stedet for beskrive en gammel dame som er rar, så sætter vi ikke komma, for så ‘hører gammel allerede til damen’

Det var en rar gammel dame. (Den gamle dame var rar.)

Andre kommaer

Ovenfor findes de vigtigste, systematiske kommaregler. Der findes også andre steder hvor man sætter komma. Det gør man f.eks. i tilfælde hvor man ville kunne have sat en parentes, eller når man tilføjer en forklarende eller præciserende oplysning til en sætning.

Min sprogskole, IA Sprog, er en stor skole.
Min sprogskole, der ligger i København NV, hedder IA Sprog.

På linkene herunder kan man læse mere om de danske kommaregler samt tage et kursus i kommatering.

Læs mere her  Dansk Sprognævns basisregler for kommatering.
Her kan du øve dig i et Online kursus i kommatering.
Læs også artiklen Typiske sprogfejl på dansk.

Hør og læs også artiklen her om Lyden af et komma.