Underviser på IA Sprog Lisbeth Egerod

Fra Skolegade til Vibevej

IA Sprog skal have nyt undervisningsmateriale, og det har allerede fået arbejdstitlen Vibevej. Det nye materiale skal på sigt erstatte skolens gamle undervisningssystem Skolegade.

Med mere end 30 års erfaring i faget er underviser Lisbeth Egerod et oplagt valg til at stå for løsningen af den opgave. Vi mødte hende en kold vintermorgen til en snak om materialeprojekt og karriere.

Autenticitet

Noget af det vigtigste ved det nye materiale er at det skal være autentisk. Det skal kunne relateres til kursisternes virkelighed og de udfordringer de møder. For eksempel skal kursisterne allerede på de første moduler selv søge informationer på internettet og også lave autentiske opgaver med læsning og skrivning.

Materialet kommer til at bestå af en bog kombineret med materiale på IA Sprogs onlinelæringsplatform mit.iasprog.

Samtale

Der lægges stor vægt på at kursisterne skal være aktive og løse opgaverne ved at tale sammen.

Den mundtlige kommunikation er således i fokus i undervisningstiden, hvilket er i tråd med undervisningsvejledningen og testen på modul 1.

Lisbeth fortæller om processen:

”Jeg startede med at orientere mig i andre materialer inden for området, både fra Danmark og andre lande. Så begyndte det efterhånden at tage form – hvordan det hele skulle bygges op, og hvilket fokus der skulle være.”

Det er udfordrende at lave et materiale til begyndere baseret på mundtlig kommunikation, for kursisterne kan jo ikke meget dansk i starten,” fortæller Lisbeth, men mener samtidigt også at det problem kommer kursisterne hurtigt over, fordi materialet lægger op til at man allerede i løbet af første mødegang kan udveksle oplysninger om sig selv og andre – så som navn, nationalitet, sprog og arbejde.

Lisbeth betoner et andet vigtigt element – at der i hver del er en æstetisk oplevelse, for eksempel et link til en video eller andet fordi: ”Vi vil også have noget der for eksempel er visuelt spændende og appellerer til flere sanser.”

Det er ikke første gang Lisbeth udvikler et undervisningsmateriale. I 2001 lavede hun materialet Kryds til Danskuddannelse 2 sammen med Mette Ginman, lektor i dansk som andetsprog.

Nepalesisk og kinesisk

Vi spørger Lisbeth om hvad hun egentlig har lavet før hun startede på IA Sprog for snart 20 år siden:

”Jeg er uddannet cand. mag. i kinesisk og dansk som andetsprog. I slutningen af 1970erne begyndte jeg at undervise i dansk som fremmedsprog på University of California i Berkeley, USA. Efter nogle år der, vendte jeg tilbage til Danmark, hvor jeg begyndte på Flygtningehjælpens Sprogskole i København. Her var jeg fra 1985 til 1999 hvor jeg startede på IA Sprog.”

Sideløbende har Lisbeth undervist på uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog på Danmarks Pædagogiske Universitet og Københavns Universitet fra 1992 til 2015 i fagene andetsprogspædagogik, sprogtilegnelse og sprogbeskrivelse.

I 2000-2003 boede Lisbeth ad flere omgange i Nepal og Tanzania. Her udarbejdede hun dels undervisningsmateriale for Mellemfolkeligt Samvirke til de danske medarbejdere, der lavede udviklingsarbejde i de lande, dels underviste hun danskerne i nepalesisk.

Lisbeth er i øvrigt indbudt til – ved siden af sit job på IA Sprog og uden honorar i øvrigt – at sidde i en arbejdsgruppe nedsat af Udlændinge- og integrationsministeriet med henblik på at drøfte organisering og indhold i en ny pædagogikumuddannelse der skal afløse uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog.

”Hvad er det bedste ved at undervise?”

”Det bedste er at møde de mange forskellige mennesker og se hvordan folk tilegner sig noget nyt på forskellige måder,” svarer Lisbeth med et lille smil.

Lige nu bliver det første tema i undervisningsmaterialet afprøvet. To andre lærere hjælper Lisbeth med at teste materialet, og der har været positive tilbagemeldinger.

Afslutningsvis vil vi gerne vide, hvornår undervisningsmaterialet er færdigt.

Det vides endnu ikke …, I må vente,” konkluderer Lisbeth med endnu et lille smil.