DINE PERSONDATA HOS IA SPROG

Her kan du læse om hvordan dine persondata håndteres på IA Sprog.

Når du har læst det hele og accepteret vores behandling af persondata, får du automatisk adgang til vores onlinelæringsplatform mit.iasprog.dk.

REGISTRERING

I forbindelse med din optagelse som kursist på IA Sprog indsamler og opbevarer vi oplysninger om dig – som navn, adresse, telefon, mail-adresse og CPR-nummer. Når du søger om optagelse på skolen, accepterer du således også at IA Sprog indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger.

Når du indskrives på IA Sprog, accepterer du samtidig at dine stamoplysninger vises for lærere i vores studieadministrative system.

Endelig accepterer du at dine medkursister kan se billeder, tekster og andet, som du deler på den fælles læringsplatform mit.iasprog.dk. På læringsplatformen kan dine medkursister kun se dit navn.

Oplysningerne har du dels selv givet os ved den visiterende samtale med skolens vejleder eller fra dit ansøgningsskema/online ansøgning og dels gennem beviser fra din tidligere skolegang.

Ved tilmelding og betaling af kurser – såfremt du har tilmeldt dig et af vores betalingskurser –registrerer vi betalingsoplysninger i vores studieadministrative  system – herunder dit eller din arbejdsgivers kontonummer.

Vi registrerer altså stamoplysninger om dig, oplysninger om dit skema, dit fremmøde, dit studieforløb, resultater af prøver, eksamenskarakterer samt eventuelle advarsler og afgørelser i forbindelse med for meget fravær.

Vi opdaterer løbende dine stamdata via CPR-registeret.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF DINE DATA

Dine personoplysninger behandles i forbindelse med optagelse og gennemførelse af undervisningen på IA Sprog. Under uddannelsen anvendes dine data blandt andet til at sikre at du optages på det korrekte hold og tilmeldes interne test/prøver samt til udfærdigelse af dine test/prøvebeviser. Oplysningerne kan også anvendes til interne statistikformål.

Dine personoplysninger anvendes ikke til markedsføring – med mindre du giver dit specifikke samtykke hertil. Dog kan din mailadresse i visse tilfælde bruges til at sende dig relevante undervisningstilbud fra skolen. Et samtykke om brug af data til markedsføring kan altid trækkes tilbage. Dette gøres ved at kontakte IA Sprog  på persondata@iasprog.dk.

Al databehandling på IA Sprog følger et sæt politikker som beskriver IA Sprogs principper for databehandling.

VIDEREGIVELSE AF DINE DATA

Vi sender dine personoplysninger i form af navn, adresse og CPR-nummer til eksterne samarbejdspartnere f.eks. UNI-login (STIL). Det sker for at du kan få adgang til de undervisningsplatforme – som vi bruger i undervisningen – samt for at du får de rigtige undervisningsmaterialer og dermed kan gennemføre undervisningsforløb, test og prøver.

Tilknyttede tjenester til UNI-login kan tilgås med dit brugernavn – herunder skolens Moodle-baserede onlinelæringsplatform mit.iasprog.dk, ordbogen.com og Office 365.

STIL – Styrelsen for IT og Læring – opbevarer dine oplysninger og kan anvende dem til statistiske og forskningsmæssige formål.

Læs mere om opbevaring af data hos STIL.

I henhold til gældende lovgivning videregiver vi dine personoplysninger til politi og andre offentlige myndigheder – efter konkret anmodning. Hvis der ikke er lovhjemmel til videregivelse af informationen, beder vi myndigheden om dit specifikke samtykke.

ADGANG TIL ELEKTRONISKE SYSTEMER

På IA Sprog anvender vi en række elektroniske systemer som du selv har adgang til med login og password. Disse systemer må kun anvendes til studierelaterede formål. Du må ikke videregive dit login og password til andre. Anvendelse af andres login og password er ulovligt og kan medføre bortvisning.

FOTO OG VIDEO

Hvis du bliver portrætfotograferet eller portrætoptaget på video på skolens område, indhenter vi dit samtykke til at anvende dit foto eller video. På samtykket vil det fremgå, hvad anvendelsesformålet er. Almindelige situationsbilleder kræver dog ikke samtykke.

Optagelse og deling af video i undervisningen med læring for øje sker med din accept ved  dit første login. Samtykket kan altid trækkes tilbage. Dette gøres ved at kontakte IA Sprog på persondata@iasprog.dk. 

INDSIGTSRET

Du har altid ret til at få indsigt i og eventuelt få rettet personoplysninger om dig som er forkerte eller ufuldstændige. Du har også ret til at få udleveret en kopi af alle registrerede oplysninger om dig selv i et letlæseligt format. I disse tilfælde skal du henvende dig til persondata@iasprog.dk.

SLETNING

Alt registreret data opbevares i 5 år plus løbende år jævnfør § 44 i Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. Efter 5 år plus løbende år slettes alt ikke relevant data.

Dog med følgende undtagelser:

  • Målgruppescreeninger for forberedende voksenundervisning opbevares i 5 år.
  • Kursisternes standpunkt og interne prøver for danskuddannelse ved private kurser og forberedende voksenuddannelse (FVU). Dette opbevares i 30 år jævnfør § 38 i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.
  • Grundlag for returnering af deltagerbetaling opbevares 6 måneder.

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

Har du spørgsmål til dine persondata, kan du henvende dig til IA Sprogs databeskyttelses-rådgiver (DPO); Jan Kondrup Madsen, Hejrevej 26, 2400 København NV, persondata@iasprog.dk eller tlf. 38 88 32 33.

KLAGEMULIGHED

Du kan klage til Datatilsynet hvis du mener dine data ikke behandles korrekt i henhold til databeskyttelses-forordningen: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 3319 3200 eller dt@datatilsynet.dk.