En hånd skriver på en konvolut, som skal sendes til politikerne som et indlæg i debatten om deltagerbetaling på danskundervisning.

Debat om deltagerbetaling på danskundervisning

Opdatering 4. juni 2018

Lovforslaget om deltagerbetaling er i dag vedtaget af Folketinget med 76 stemmer for og 21 stemmer imod.

Opdatering 23. maj 2018

Lovforslaget om blandt andet deltagerbetaling på 2.000 kr. pr. modul er fortsat i behandling i Folketinget og er altså endnu ikke vedtaget. Efter førstebehandlingen den 8. maj 2018 tyder meget på at den vil blive vedtaget. Den endelige behandling er sat til den 4. juni 2018.

Man kan følge sagen på Folketingets hjemmeside her – Behandling af lovforslag nr. L 225

Vi samler her debatindlæg om deltagerbetaling på danskundervisningen.

Lidt om forslaget:

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 6. februar 2018 en ’Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger’. I aftalen (side 8) fremgår det at deltagerbetaling på danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere m.fl. skal være med til at finansiere skatteaftalen.

Deltagerbetalingen skal træde i kraft pr. 1. juli 2018 og er sat til 2.000 kr. pr. påbegyndt modul. Det nuværende krav om et depositum på 1.250 pr. modul fastholdes.

“Deltagerbetaling og depositum vil sikre et incitament til, at kun de selvforsørgende kursister, der er motiverede, påbegynder uddannelsen,” hedder det i aftaleteksten.

I forlængelse af aftalen er der udarbejdet udkast til forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.)

Forslaget er i høring indtil 6. april 2018. Det vil sige at indtil da kan indbudte myndigheder og organisationer sende deres bemærkninger til forslaget til udlændinge- og integrationsministeriet.

Læs mere om høringen og lovforslaget.


Indlæg fra kursister på IA Sprog:

Følgende er indlæg fra tre af IA Sprogs kursister. Nederst på siden har vi samlet debatten fra aviser og sociale medier:

Kan politikere egentlig klippe håret af en skaldet?
Af Qayssar; 6. marts 2018
Der findes et udtryk på dansk som siger, at man ikke kan klippe håret af en skaldet …

RE: Foreslåede ændringer i bestemmelserne vedrørende sprogcentre
Af Monika Pedersen; 15. marts 2018
Der vil være deltagere på mit hold som vil blive udelukket fra at fortsætte undervisningen …

RE: Foreslået betaling for danskundervisning
Af Jalen Bigej; 16. marts 2018
Det fortæller mig at vigtigheden af mig som medborger er mindre end mine danske modstykker …


Debat i aviser og sociale medier:

Skatteaftale rammer danskuddannelser
Af Heidi Kvistgaard Güttler, Uddannelsesforbundet og Jette Hammer, funktionschef, Aarhus Universitet; 7. februar 2018
“Det er ikke bare usympatisk, men også fuldstændigt kontraproduktivt at se dem som pengemaskiner fremfor at arbejde for en god integrationsproces på arbejdsmarkedet og i samfundet.”

Sprogskoler: Dødsstød til dansk-integration ligger skjult i skatteaftalen?
Af Christina Balslev, Pernille Lemvig-Fog, Birgitte Nielsen, Anja Nielsen, Camilla Aune Fey, Camilla Granner og Sussi Brøndum Riise; 16. februar 2018
“Der er tale om en bombe under integrationsarbejdet i Danmark, et paradigmeskifte – godt gemt væk på side otte i skatteaftalen.”

Gratis danskundervisning for voksne udlændinge – kan det betale sig?
Af Bente Bakmand, Sproglærer på Sprogcenter Hellerup; 18. februar 2018
“Hvem er de, selvforsørgerne, og hvordan står det til med deres motivation for at lære dansk?”

Brugerbetaling på danskundervisning for indvandrere vil forstærke parallelsamfund
Af Maria Rehling Refer, underviser i dansk som andetsprog; 6. marts 2018
“Konsekvensen er klar: Kursisterne vil blive væk. Et estimeret fald i søgningen til sprogcentrene er sat til mindst 50 procent.”

Lower taxes – but at whose expense?
By Anne-Kirstin Berger, photos by Rasmus Ursin Knudsen, Lærdansk and Steen Brogaard; 9. marts 2018
“2,000 DKK per module is quite a lot, especially for students, and also for some employees who don’t earn that much money.”

AU: Deltagerbetaling på danskkurser er et tab for samfundsøkonomien
Af Rikke Nielsen og Jette Hammer, hhv. international chef og funktionschef, Aarhus Universitet; 9. marts 2018
“Mange udenlandske dimittender, som ender med at forlade Danmark, angiver manglende danskkundskaber som en væsentlig årsag.”

To ud af tre udlændinge har ikke råd til brugerbetalt danskuddannelse
Af Heidi Kvistgaard Güttler og Dorthe Plechinger, uddannelsesforbundet; 23. marts 2018
“1.308 kursister har svaret. Kun 31 procent kan betale. Til gengæld planlægger 81 procent at blive i Danmark.”

AU: Dyr danskundervisning truer vores vækst og konkurrencedygtighed
Af John Westensee, vicedirektør, AU Forskning og Eksterne Relationer på Aarhus Universitet; 3. april 2018
“Regeringens forslag vil betyde, at danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner får sværere ved at tiltrække og konkurrere om international arbejdskraft.”


Kontakt os

Hvis du kender til andre indlæg, artikler o.lign. eller selv har skrevet noget, er du meget velkommen til at sende os en mail på aelling@iasprog.dk.