Re: Foreslåede ændringer i bestemmelser vedrørende sprogcentre

15. marts 2018

Til rette vedkommende:

Mit navn er Monika Pedersen, jeg kommer fra London, og jeg er forstander på et gymnasium. Jeg har boet i Danmark siden juli 2017.

Jeg er kursist på IA Sprog. I øjeblikket går jeg på modul 3 på Danskuddannelse 3. Min nuværende lærer er Bolette Bondum. Tidligere på modul 2 blev jeg undervist af Anne Andersen Cunningham. Jeg har været heldig, da jeg har meget gode medkursister, og der er en følelse af fællesskab i klassen. Vi fungerer godt sammen, og undervisningen med Bolette er interessant og sjov og animerer os til at lære sproget. Bolette er omhyggelig med at give os individuel respons på vores arbejde og fremskridt. Hun interesserer sig for sine kursister.

Forslaget om, at vi nu skal betale 2000 kr. pr. modul, hvis man er selvforsørgende, er et stort tilbageskridt i forhold til det nuværende fremsynede system. Det er meget sjældent at et land tænker så fremadrettet og giver nytilkomne mulighed for at lære sproget gratis med henblik på at fremme og udvikle et velintegreret og veltilpasset samfund.

Det er meget sørgeligt at tænke på at de muligheder nu vil blive begrænset. Der vil være deltagere på mit hold som vil blive udelukket fra at fortsætte undervisningen, fordi de ikke har råd til at betale det nye gebyr, da det vil blive betragtet som en luksus. I en by, hvor leveomkostningerne er ekstremt høje og lønningerne forholdsvis lave og med skatter der også er brutale, vil pengene til en danskuddannelse blive anset som en kostbar ekstraudgift og skåret fra i et husholdningsbudget. Det vil så være medvirkende til at skabe en samfundsgruppe der mister muligheden for en glidende overgang til det danske samfund.

Man kan også stille spørgsmålstegn ved at flygtninge og andre, der er fordrevet, har mulighed for at lære sproget gratis, mens dem der har arbejde, ofte i lavtlønnede job, ikke har denne ret. Det er i modstrid med dansk kulturs idealer der bryster sig af lighed og sans for demokrati og retfærdighed.

I al min tid her, bedrøver det mig at se mulighederne for læring og sprogtilegnelse reduceret med et klippekort-system, den drastiske reduktion i antallet af sprogskoler og implementeringen af et nyt gebyrsystem. For mig som underviser med tredive års erfaring, signalerer denne tilgang en nedadgående spiral for de grundlæggende idealer. At give folk en uddannelse er kernen i udviklingen af et samfund og sikrer, at der er gode kommunikationsevner, og en rig base af viden giver folk og lande mulighed for at skabe en bedre verden for den næste generation.

Afslutningsvis håber jeg oprigtigt, at den nuværende praksis standses, og en mere tolerant tilgang kan genindføres.

Med venlig hilsen
Monika Pedersen