Faglig opkvalificering og danskundervisning

En verden til forskel: ’Blot en byggearbejder’eller faglært og flydende i dansk?

IA Sprog har indledt et samarbejde med 3f og LO om danskundervisning og faglig opkvalificering til byggearbejdere. Timingen er god, for hovedstadsregionen har udsigt til en række gigantiske byggeprojekter som f.eks. Nordsjællands Hospital og Letbanen, hvor entreprenørerne får behov for al den kompetente arbejdskraft de kan få.

En eftermiddag i sommeren 2016 ringede telefonen hos IA Sprog. Det var faglig sekretær Veronika Kirsa fra 3f, som ville høre om der fandtes et danskundervisningstilbud, der passede til medarbejderne fra Metrobyggeriet. Og det gjorde der ikke. Dengang.

Udfordringen med Metroarbejderne var deres arbejdstider. De havde et rullende arbejdsskema med skiftende aften- og dagvagter og kunne derfor ikke følge et normalt undervisningsforløb, hvor undervisningen ligger på samme tidspunkt uge efter uge. Det var der ingen af de københavnske sprogskoler der havde tænkt på.

Et unikt og målrettet undervisningstilbud til byggearbejderne – designet af IA Sprog

I dag undervises metroarbejderne i dansk hos 3f i et undervisningstilbud designet specielt til dem af IA Sprog. Fordi undervisningsplanen og underviserne er de samme både dag og aften kan alle kursister følge med, selvom deres arbejde ligger på skiftende tider. Og holdet har to undervisere tilknyttet, fordi det sproglige niveau spænder fra begyndere til ret øvede.

Danskundervisningen er blevet populær og nyheden om den spændende mulighed har spredt sig via mund til mund hos Metro og 3f. Holdene optager løbende nye kursister, og interessen og tilslutningen er støt stigende.

Vision: Kompetent, faglært arbejdskraft til hovedstadsregionen

At der er tale om en vigtig uddannelsesopgave, er konsulent Jesper Tranberg-Hansen fra LO enig i. Han har taget initiativ til at få LO ind i samarbejdet med henblik på at realisere en endnu større vision om kompetent faglært arbejdskraft til hovedstadsregionen. De næste tre år vil LO nemlig samarbejde med bl.a. Hovedstadens og Nordsjællands rekrutteringsservice om at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til de mange store bygge- og anlægsprojekter i Region H. Det sker gennem en række projekter, herunder samarbejdet med IA Sprog.

Jesper Tranberg-Hansen mener, at initiativet rammer plet i forhold til den situation hovedstadsregionen kommer til at stå i om få år, hvis man ikke forbereder sig rettidigt: ”Hvis vi ikke fastholder, opkvalificerer og uddanner de mennesker som kommer til Danmark for at bygge hospitaler og veje, kan de ikke få fast ansættelse, og så smutter de videre til et nyt land og andre byggeprojekter. Det har den konsekvens, at entreprenørerne skal starte forfra med nogle helt nye medarbejdere, der skal læres op fra bunden, næste gang de bygger. Kvalitetsbyggeri kræver kompetent arbejdskraft. ”

Det skal være muligt at lære dansk uanset hvilket job man har

”Parterne vil samarbejde om at skabe en realistisk uddannelsesvej for byggearbejderne, så de kan blive faglærte og være med til at holde fast i den høje standard, som det danske arbejdsmarked er kendt for. Og fra IA Sprogs side vil vi være med til at sikre, at man kan lære dansk uanset hvilket job man har,” fortæller Vejleder hos IA Sprog Birte Frøkiær, som har fulgt danskundervisningen hos 3f tæt siden begyndelsen i efteråret 2016.

”Og vores undervisere fortæller mig, at de aldrig har oplevet så taknemmelige og glade kursister som byggearbejderne fra Metrobyggeriet,” tilføjer hun.

Mød kursisterne – kolleger og klassekammerater