Når danskundervisningen kommer til kursisterne

Danskundervisning kan foregå på stedet – på en virksomhed eller i et boligområde. IA Sprog har blandt andet undervisning i Tingbjerg-bydelen i København.

Shurovi og Zekije viser stolt deres fotomapper frem. Dem har de fremstillet som led i deres sprogundervisning som foregår i hjemlige omgivelser i deres boligområdes beboerhus – selv om det er IA Sprog der står for danskundervisningen.

En stor sprogskole som IA Sprog er fleksibel og tilbyder undervisning morgen, middag og aften på de fleste af ugens dage, og de fleste kursister kan også finde et tidspunkt der passer.

Men der er ikke altid nok. Nogle gange er det sprogskolen der må komme til kursisterne og ikke omvendt. Det kan ske når nogle ansatte i en virksomhed skal have danskundervisning samtidig – og det kan ske hvis det er svært for kursisterne at bevæge sig langt væk fra hjemmet af den ene eller anden grund.

Som i boligområdet Tingbjerg i Københavner-bydelen Brønshøj. Her har en lang række beboere – først og fremmest kvinder – vanskeligt ved at følge en undervisning uden for deres hjem-område, enten fordi de er usikre på at færdes på egen hånd, eller fordi de har små børn som de ikke har pasning til.

Dansk er nu engang nøglen til integration i det danske samfund, og derfor er det vigtigt at der kan etableres undervisning på stedet. Det er hvad der er sket i Tingbjerg – tre dage om ugen møder en stor gruppe kvinder op til undervisning i beboerhuset T-huset hvor fire erfarne lærere fra IA Sprog guider deltagerne gennem sprogets hurdler, så kvinderne stille og roligt tilegner sig dansk.

Det sociale fællesskab er vigtigt

Dansk kan læres på forskellige måder. I T-huset er danskundervisningen tilrettelagt omkring vedkommende emner som bolig eller lokalområdet. Og det er netop lokalområdet der er emnet i Shurovis og Zekiles fotomapper.

Danskundervisningen foregår på ét hold, men på forskellige niveauer. Fællesskabet er vigtigt for motivationen, men lærerne tilrettelægger samtidig forskellige aktiviteter til de forskellige kursister på en måde så undervisningen passer til den enkeltes behov. Ekstrabonus er at kvinderne får nye kontakter, udvider deres netværk og opdager at der sker mange ting i deres lokalområde som de kan deltage i.

Det hele er gratis – og boligselskabet FSB som administrerer Tingbjerg-området, har heller ikke noget økonomisk i klemme. Undervisningen finansieres nemlig af midler fra Københavns Kommune sådan som al anden sprogundervisning i kommunen under danskuddannelsesloven.

Tanken er at tilbuddet kan gøre den enkelte kursist klar til udslusning til eksempelvis en sprogskole eller i sidste ende til et arbejde.

Læs mere om aktiviteter i Tingbjerg
Læs mere om dansk på arbejdspladsen