CEFR – Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog

Vi følger den officielle standard, når vi tester og vurderer dine danskkompetencer

Hvad er CEFR?

CEFR står for Common European Framework of Reference for Languages. Det er et anerkendt system for at vurdere sprogniveauer, som er udviklet af Europarådet og anvendes til at beskrive indlæring af fremmedsprog i hele verden.

For at blive optaget på FVU skal du have et niveau svarende til A2+ i mundtligt dansk.

Du kan læse mere om CEFR her, hvis du er en rigtig sprognørd – eller bare nysgerrig. IA Sprog har også en CEFR selvevalueringsguide, hvor du på få minutter kan danne dig et nogenlunde retvisende billede af dit eget niveau.

Beskrivelse af niveau 1 til 5

Herunder giver vi en beskrivelse af de 5 niveauer, som vi arbejder med på IA Sprog.
 

Niveau 1 – CEFR A1


Du har opnået dette niveau, når du har bestået vores niveau 1 test.
På dette niveau kan du:

– forstå meget enkle ytringer om dig selv, mennesker du kender og ting omkring dig, når folk taler langsomt og tydeligt.

– forstå dagligdags navne, ord og meget enkle sætninger, fx i annoncer, på opslag og plakater eller i brochurer.

– føre enkle samtaler hvis din samtalepartner er indstillet på at gentage eller at omformulere sine sætninger og tale langsomt, samt hjælpe dig med at formulere det, du prøver at sige. Du kan stille og besvare enkle spørgsmål omkring dagligdags emner.

– beskrive det sted du bor og fortælle om folk, du kender, med enkle sætninger og et begrænset ordforråd.

– skrive korte, enkle postkort, fx sende feriehilsner. Du kan udfylde formularer med personlige oplysninger, fx skrive navn, nationalitet og adresse på en hotelregistrering.

Niveau 2 – CEFR: A2


Du har opnået dette niveau, når du har bestået vores niveau 2 test.
På dette niveau kan du:

– forstå de mest almindelige ord og udtryk for ting, der er vigtige for dig, fx oplysninger om dig selv, om din familie, om indkøb, dit nærmiljø og dit arbejde. Du kan forstå hovedindholdet i korte og klare beskeder og meddelelser.

– læse meget korte og enkle tekster. Du kan finde bestemte oplysninger, du leder efter i dagligdags tekster såsom reklamer, brochurer, spisekort og fartplaner, og du kan forstå korte, enkle personlige breve.

– deltage i samtale om enkle hverdagssituationer, der kun lægger op til en udveksling af informationer. Du kan deltage i en kort meningsudveksling, skønt du normalt endnu ikke forstår nok til at kunne uddybe samtalen.

– bruge en række udtryk og enkle vendinger til at beskrive din familie og andre omkring dig, din dagligdag, din uddannelsesmæssige baggrund og dit arbejde – nu eller tidligere.

– skrive korte, enkle notater og beskeder. Du kan skrive et meget enkelt, personligt brev, fx et takkebrev.

Niveau 3 – CEFR: A2+


Du har opnået dette niveau, når du har bestået vores niveau 3 test.
På dette niveau kan du:

– forstå store dele af indholdet når der er tale om dagligdags emner som fx arbejde, skole, fritid etc. og sproget er klart og præcist.

– forstå dele af tekster, der er skrevet i et dagligdags sprog eller relaterer sig til dit arbejde. Du kan til en vis grad forstå indholdet af personlige breve, hvor afsenderen beskriver sine oplevelser, følelser og ønsker tydeligt og klart.

– klare nogle situationer, der opstår ved rejse i lande eller områder, hvor sproget tales. Du kan med lidt forberedelse indgå i en samtale om emner af personlig interesse eller generelle hverdagsemner som fx familie, fritid, arbejde, rejse og aktuelle begivenheder.

– bruge udtryk og vendinger til at redegøre for oplevelser, dine drømme, håb og forventninger. Du kan fortælle en historie, give et resume af en bog eller af en film.

– skrive en enkel tekst om dagligdags temaer eller om emner, som interesserer dig personligt.

Niveau 4 – CEFR: B1


Du har opnået dette niveau, når du har bestået vores niveau 4 test.
På dette niveau kan du:

– forstå hovedindholdet når der er tale om dagligdags emner som fx arbejde, skole, fritid etc. og sproget er klart og præcist.

– forstå tekster, der er skrevet i et dagligdags sprog eller relaterer sig til dit arbejde. Du kan forstå indholdet af personlige breve, hvor afsenderen beskriver sine oplevelser, følelser og ønsker.

– klare de fleste situationer, der opstår ved rejse i lande eller områder, hvor sproget tales. Du kan uforberedt indgå i en samtale om emner af personlig interesse eller generelle hverdagsemner som fx familie, fritid, arbejde, rejse og aktuelle begivenheder.

– bruge udtryk og vendinger til at redegøre for oplevelser, dine drømme, håb og forventninger. Du kan kort forklare og begrunde dine meninger og planer. Du kan fortælle en historie, give et resume af en bog eller af en film og beskrive dine indtryk af dem.

– skrive en enkel og sammenhængende tekst om dagligdags temaer eller om emner, som interesserer dig personligt. Du kan skrive personlige breve, hvor du beskriver oplevelser og indtryk.

Niveau 5 – CEFR: B2


Du har opnået dette niveau, når du har bestået vores niveau 5 test.
På dette niveau kan du:

– forstå længere sammenhængende tale og foredrag og kan følge med i en indviklet ordveksling, forudsat at du har rimelig indsigt i emnet. Du kan forstå de fleste nyhedsudsendelser på tv. Du kan forstå de fleste film, hvor sproget forekommer i en standard version.

– læse artikler og rapporter om aktuelle emner i hvilke forfatteren indtager en bestemt holdning til et problem eller udtrykker et bestemt synspunkt. Du kan forstå de fleste moderne noveller og lettilgængelige romaner.

– samtale og diskutere så pas flydende og frit, at du forholdsvis utvungent kan føre en samtale med ’native speakers’ Du kan tage aktivt del i diskussioner om dagligdags emner, samt forklare og forsvare dine synspunkter.

– klart og detaljeret redegøre for forhold vedrørende dine interesse- og erfaringsområder. Du kan fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne og angive fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder.

– skrive klare og detaljerede tekster om en lang række emner der interesserer dig. Du kan skrive en opgave eller en rapport hvor du formidler oplysninger og argumenterer for eller imod et bestemt synspunkt. Du kan skrive breve hvor du giver udtryk for hændelsers og oplevelsers betydning for dig personligt.

FVU

Danskkurser