Dansk på arbejdspladsen

Bedre sprogkundskaber giver bedre trivsel på jobbet

I december 2016 udgav Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) en artikel om hvordan sprog påvirker trivsel på jobbet. Artiklens vigtigste budskab er at det er vigtigt for nydanskere at lære bedst muligt dansk, fordi det betyder at de har det meget bedre på arbejdspladsen socialt.

For nogle år siden viste en tysk undersøgelse, at mennesker der var nye i Tyskland i gennemsnit havde bedre jobs og højere løn hvis de talte godt tysk. Undersøgelsen viste også at de havde bedre relationer til deres kollegaer, jo bedre tysk de talte. Nogenlunde det samme gælder i Danmark, ifølge artiklen.

Når man er på en arbejdsplads som nydansker, kan det være svært med det danske sprog i nogle situationer. Ifølge artiklen kan man opdele de svære ting i to forskellige sproglige barrierer: kulturelle normer og basale sprogkundskaber.

Når man møder barrierer i form af kulturelle normer, kan det være de situationer hvor man ikke ved hvordan eller hvornår man skal hilse, om det er normalt at sige godmorgen når man møder om morgenen, eller måske er man ikke klar over, hvor vigtigt det er at spise kage til en kollegas fødselsdag – også selvom man egentlig ikke har lyst til kage.

Den anden form for barriere er rent sproglig. Hvis du ikke taler godt nok dansk, så kan danskerne på arbejdspladsen miste interessen, fordi de synes de bruger for megen energi på at skulle lytte efter. Også selvom I har samme interesser. Hvis de oplever at det er svært at kommunikere, vil mange mennesker helt undgå at kommunikere i stedet for at prøve at forstå hvad den anden mener.

Hvis du ikke er så god til dansk, kan det altså betyde at dine kollegaer hellere undgår at tale med dig, også selvom de er helt almindelige, venlige mennesker.

Vellykket interkulturel kommunikation

Nogle af de sproglige ting der ofte bliver misforstået af nydanskere, er nuancerne i det danske sprog, f.eks. humor, småsnak, ironi, ordsprog og intonation, indforståethed og referencer til dansk kultur eller kendte personer. På jobbet er det dog vigtigt for både nydanskerne og de etniske danskere at prøve at møde hinanden. Nydanskerne har gavn af at lære både dansk sprog og kultur når de skal omgås deres danske kollegaer.

Og de danske kollegaer har gavn af at prøve at tilpasse deres danske sprog, så det bliver nemmere at forstå for nogen der ikke har dansk som modersmål.

Det kan de gøre ved at tilpasse deres sprog på forskellige måder, f.eks. ved at udtale ord tydeligere, forklare meningen tydeligt og stille opfølgende spørgsmål, så de er sikre på, at deres budskab er nået igennem til deres kollega.

Læs hele artiklen 
Læs om dansk på arbejdspladsen