Vejledning på IA Sprog

vejleder2Den rette vej til dansk. Som kursist på IA Sprog får du kompetent vejledning af en studievejleder, der hjælper dig med at finde det rette danskkursus.

Dit kendskab til sprog, din uddannelsesbaggrund, dine fremtidsplaner og dit tidsskema danner baggrunden for vejledningen.

IA Sprogs vejledere:

Birte Frøkiær
Susan Scheppan
Sanne Berg
Kim Witthoff
John Niewold

Book en tid hos en vejleder her

Desuden er det muligt for københavnere, der ikke modtager dagpenge/kontanthjælp, at få særlig vejledning om fx uddannelsesmuligheder, jobsøgning og frivillige tilbud (f.eks. lektiehjælp, frivilligt arbejde, retshjælp etc.) hos Tina Kajhøj fra Jobcenter Copenhagen International på tel: 2677 5962 eller mail XU79@bif.kk.dk
Tina er at finde på IA Sprog hver onsdag kl 9-15, Vibevej 9, stuen, lokale 0.07.