Undervisere til FVU-afdelingen på IA Sprog søges

Vi er en afdeling med 17 undervisere der tilsammen underviser ca. 380 tosprogede kursister i FVU-læsning og FVU-matematik. Hertil har vi brug for vikarer, timelærere og evt. fastansatte undervisere.

Vi har motiverede kursister fra mange dele af verden.

Vi leverer undervisning baseret på høj faglighed, og vi forsøger at implementere relevante pædagogiske strømninger bla. i udviklingen af undervisningsmaterialer som vi deler i vores fælles materialebank.

Vi er en gruppe kolleger med forskellige profiler der sparrer og hygger i et godt arbejdsmiljø.

Vi samlæser ikke trin da vi har masser af kursister.

Skriv hvis du har lyst til at undervise hos os!

Ansøgere med uddannelse og/eller erfaring med undervisning i dansk som andetsprog for voksne og FVU-læsning foretrækkes, men alle interesserede er velkomne til at henvende sig!

Kontakt Mona Møberg Larsen, FVU-afdelingsleder på mona@iasprog.dk