Online undervisning i dansk på IA Sprog

Online kursus i danskDansk på nettet. Danskundervisning online er et kursustilbud til kursister, som ikke har mulighed for at komme til holdundervisning.

Kurserne henvender sig til kursister, der kan gennemføre en intensiv og målrettet danskundervisning med en fleksibel tilrettelæggelse og med brug af IA Sprog’s online faciliteter.

En stor del af kurset er selvstudie og det er et krav, at kursisten skal bestå et modul efter maksimalt 12 online-sessioner.

Kursisten møder sin lærer og sin studiepartner online via Skype til en 60 minutters session per uge og skal være indstillet på 1-2 timers dagligt hjemmearbejde. Sammen med læreren gennemgår kursisterne ugens pensum, og når online-sessionen er slut, kan studiepartnerne aftale at mødes f.eks. i Skype og træne de mundtlige øvelser sammen.

Skriftlige opgaver, lytteøvelser, læseopgaver m.m. laver kursisterne individuelt og de får også individuel feedback.

Ud over de ugentlige online møder i Skype har kursisterne adgang til Danmarks største sammenhængende online materiale, hvor de kan hente opgaver og hjælp samt træne dansk med hinanden.

Online-kurset findes på flere niveauer, bl.a. som Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Andre online-kurser:
Kombi-dansk med lørdagsundervisning.