Velkommen til IA’s nye undervisningsplatform

I disse dage får alle IA Sprogs 4000 kursister adgang til en helt ny kommunikations- og undervisningsplatform, mit. iasprog.dk, med øvelser, masser af undervisningsmateriale og information og mulighed for at kommunikere med læreren og andre kursister.

IA Sprog har længe arbejdet med online undervisning og tilbud til kursisterne om læring på fleksible tidspunkter. mit.iasproog samler alt eksisterende materiale på ét sted og kombinerer det med den enkelte lærers og den enkelte klasses kommunikation og særskilte undervisning.

IA Sprogs lærerstab var for nylig på det første af flere kurser i brugen af den nye platforms mange muligheder.