Kursister strømmer til IA Sprog

Kursisterne strømmer fortsat til IA Sprog.  Med udgangen af 2015 var der godt 4.000 aktive kursister på sprogcentret mod godt 3.600 året før, viser IA Sprogs årsberetning for 2015. Kursisterne kommer fra såvel Københavns Kommune som fra omegnskommunerne, og navnlig Forberedende Voksenundervisning, FVU, har modtaget mange nye studerende.

Det lykkedes også skolen at holde længere på kursisterne i 2015. Navnlig på Arbejdsmarkedsrettet Dansk har kursisterne en stor frafaldsprocent, først og fremmest, når de forlader AD-undervisningen og kan fortsætte på den ordinære DU-undervisning. Men en målrettet procedure for fastholdelse har mindsket frafaldet.