IA Sprogs nye FVU-tilbud: Introduktion til sosu-uddannelse og pædagogisk assistent

Mange voksne udlændinge i Danmark vil gerne uddanne sig til social- og sundhedshjælper eller til pædagogisk assistent – og nu tilbyder IA Sprogs FVU-afdeling et FVU-forløb, der kan understøtte uddannelsesønskerne.

For at starte på social- og sundhedsskolen skal man mindst have bestået FVU læsning trin 4 og FVU matematik trin 2 eller tilsvarende. Men selv om denne hurdle er klaret, føler mange kursister stadig, at de har brug for ekstra støtte.

IA Sprogs nye FVU-forløb med særligt fokus på sosu- og pædagoguddannelse sigter derfor på at give kursisterne faglig viden  om området og introduktion til fagsproget.

Kursisterne bliver derfor præsenteret for tekster og temaer om børn og ældre, krop og sundhed, omsorg og pædagogik – med disse emner som udgangspunkt skal kursisterne arbejde med at læse, skrive og stave samt lære matematik på basalt niveau.