IA-satellit i Tingbjerg

IA Sprogs undervisning foregår mange steder ud over på skolen på Vibevej. Skolen har i flere år undervist på forskellige satellitter, bl. a. flere universiteter og andre undervisningssteder. Men nu har IA Sprog også fået en satellit i bebyggelsen Tingbjerg i det nordlige København. Området huser rigtig mange indvandrere, og en del af dem – især kvinder – bliver ikke integreret i samfundet på grund af manglende danskkundskaber.

Tingbjergs områdesekretariat kontaktede derfor IA Sprog for et samarbejde, og det har ført til at der er etableret et og nu snart to hold kvinder, der får danskundervisning af lærere fra IA Sprog. Nogle af kvinderne har boet i Danmark i op til 20 år, men først nu tager de imod den danskundervisning, alle bliver tilbudt – fordi undervisningen foregår tæt på deres hjem