Vintereksamen 2014

Vintereksamen 2014 ligger på følgende datoer:

Skriftlig eksamen:
Studieprøve: 17. november.
Prøve i Dansk 3: 18. november.
Prøve i Dansk 2: 19. november.
Prøve i Dansk 1: 20. november.

Lytteprøve i Studieprøven: 27. november.

Mundtlig eksamen:
5. december – 18. december.

Sidste frist for tilmelding til eksamen: 8. september.