Sommereksamen 2014

Sommereksamen 2014 ligger på følgende datoer:
Skriftlig eksamen:
Studieprøven: 19. maj
Prøve i Dansk 3: 20. maj
Prøve i dansk 2: 21. maj
Prøve i dansk 1: 22. maj

Lytteprøven i Studieprøven: 4. juni

Mundtlige eksamener: 12. – 25. juni

Tilmeldingsfrist til eksamen: 10 marts.