Vintereksamen 2013

Vintereksamen 2013 ligger på følgende datoer:
Skriftlig eksamen:
‘Studieprøven’: 18. november.
Prøve i Dansk 3: 19. november.
Prøve i Dansk 2: 20. november.
Prøve i Dansk 1: 21. november.
‘Studieprøvens lyttetest: 27. november.

Mundtlige prøver: 6. – 19. december.

Deadline for tilmelding: 9. september.