IA Sprog udvider online i 2013

Kursisternes travle liv og behov for fleksibilitet er sammen med internettets muligheder udgangspunkt for en række nye, spændende undervisnings-løsninger fra IA Sprog i 2013.

Online undervisning på endnu flere områder bliver nogle af IA Sprogs nye tilbud til kursisterne:  Et pilotprojekt, hvor Studieprøven – overbygningen på Danskuddannelse 3 – udbydes online/via Skype er et af dem. Samtale- og skrivetræning online er andre.

IA Sprog arbejder desuden på at præsentere en række nye undervisningsfilm, der fokuserer på erhvervsdansk – og med danskundervisning, der ved hjælp af et online quiz-spil kan få motivationen frem hos de fleste.

Læs mere i Virksomhedsplan 2013 fra IA Sprog