Sommereksamen 2013

Sommereksamen 2013 ligger på følgende datoer:

Skriftlig eksamen:
Studieprøven: 21. maj
Prøve i Dansk 3: 22. maj
Prøve i Dansk 2: 23. maj
Prøve i Dansk 1: 24. maj
Studieprøvens lytteforståelse: 31. maj

Mundtlige eksamener:
13.-26. juni