IA Sprog har styr på arbejdsmiljøet

IA Sprog har fået tildelt en ‘grøn Smiley’ af Arbejdstilsynet – det
betyder, at IA har styr på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for de
ansatte.

IA Sprog havde besøg af Arbejdstilsynet den 5. november og Smiley’en optræder nu på Arbejdstilsynets hjemmeside som det synlige bevis på, at IA Sprogs arbejdsmiljø er sikkert og sundt, og at skolen overholder arbejdsmiljøreglerne.

I sin gennemgang af virksomheden ser Arbejdsmiljøtilsynet desuden på, om de ansatte er inddraget i sikringen af arbejdsmiljøet, dvs. om virksomheden har en arbejdsmiljøorganisation og om den foretager en arbejdspladsvurdering (APV) med deltagelse af de ansatte.