En win-win situation

“Det er en win-win situation. Man kan føle sig helt høj, når vi har siddet sammen, en kursist og jeg, og ‘hjulpet hinanden’ frem til en god løsning på opgaven”. Sådan siger Annelise Abbas, frivillig lektiehjælper på IA Sprog og kontaktperson for gruppen af lektiehjælpere.

Annelise Abbas er en af de mange, der uden beregning gør et stykke arbejde for at få Danmark til at fungere bedre. Hun har forlængst holdt 10 års jubilæum som frivillig, for siden 2004 har hun været knyttet til Hovedstadens Røde Kors, en stor del af tiden som lektiehjælper på IA Sprog. For som tidligere engelsk-tysk korrespondent lå det lige for Annelise at beskæftige sig med sprog, da hun skulle finde sig et frivillig-job.

Selvfølgelig er det først og fremmest det danske i forbindelse med lektier, hun og de andre lektiehjælpere assisterer med, men også eksamenstræning,læsning og formulering af breve og emails, ansøgninger og cv, girokort og netbank er med på programmet. Kun i enkelte tilfælde må lektiehjælperne give fortabt – når det bliver så fagligt, at ingen af dem kan bidrage, selv efter opslag på internettet.

“Kursisterne er så taknemmelige, og det er så givende for os”, siger Annelise, der stadig har kontakt til flere af ‘sine’ gamle kursister.