IA’s grundlægger er død

René døde den 20. december 2013

Grundlæggeren af IA Sprog og arkitekten bag udviklingen af IT-baseret interaktiv sprogundervisning i Danmark, René Mark Nielsen, døde uventet fredag den 20. december, 64 år gammel.

Renés sidste store projekt blev det nye ‘Skolegade online’ undervisningssystem, funderet i udnyttelsen af moderne teknologi til sprogundervisning. Men han havde mange andre projekter i gang, blandt andet en komplet dansk grammatik, videofilmet og på adskillige sprog.

René startede det, der senere blev til IA Sprog, som en græsrodsbevægelse. Han var selv indvandrerlærer i 1979, da han tog initiativet til Oplysningsforbundet for Indvandrere (OFFI) som reaktion mod de manglende undervisningsmaterialer og mod den holdning til kursisterne, der var fremheskende dengang.
I 1982 etablerede han Indvandrernes Oplysnings Center (IOC, der blev starten på Indvandrernes Aftenskole, IA.

IA Sprog har med årene ikke blot udviklet sig til Danmarks største sprogskole, men også til et stærkt IT-understøttet sprogcenter med egen programplatform. Det hele bygget op på Renés initiativ og efter hans pædagogiske modeller med hundreder af film, tekster og øvelser. De seneste år på IA Sprog har René været arkitekt, forfatter og projektleder på, hvad der skal blive de kommende års danskundervisning for kursister på IA Sprog.
René blev bisat den 27. december og mindet ved en højtidelighed på IA Sprog den 3. januar.