Finner og islændinge vil også tale dansk

Vera og Alice

Siden IA Sprog Erhverv lancerede dansk for finsktalende og dansk for islandsktalende, er tilslutningen til kurserne steget støt.

Rygtet om tilbuddet løber i de kredse, hvor landsmænd færdes i København, og på Facebook er der finske og islandske grupper, hvor informationerne deles i rask tempo.

IA Sprog er pt den eneste sprogskole, der udbyder dansk for finsktalende og islandsktalende og der er nu 30-40 finsktalende kursister og 20-30 islandsktalende på skolen. Så Vera Keim og Alice Schoubo Jørgensen, der står for henholdsvis finsk- og islandskundervisningen, har rigeligt at se til.

Begge kursistgrupper har forudsætninger for at klare sig sprogligt i Danmark – i Finland er svensk stadig obligatorisk i skolerne, og dansk er 2. fremmedsprog i Island (1. fremmedsprog her er engelsk). Men når finner og islændinge kommer til Danmark, går det op for mange, at nok kan de læse en lettere tekst, men det er noget helt andet at forstå og gøre sig forståelig på mundtlig dansk.

Derfor er der især fokus på udtale og lytteforståelse på IA’s kurser, ligesom der gøres en del ud af forskellen på henholdsvis svensk-dansk og dansk-islandsk.  I det hele taget griber de to lærere fat i sproget, hvor det driller, når noget kan lade sig gøre på islandsk eller svensk, men ikke på dansk. Og omvendt.

Det er ofte finske og islandske studerende i Danmark, der søger kurserne, men også folk, der arbejder eller er i praktik i Danmark, er blandt kursisterne. Og så er der deres partnere, der er taget med til Danmark. De vil gerne være en del af det danske samfund, nogle er flyttet hertil som familie og får berøring med børnehaver og skoler, andre har fokus på at begå sig på arbejdspladsen.

De to lærere har selv prøvet det. Alice var au pair på Island og senere ansat på et plejehjem på øen. I første omgang gik hun på sprogskole, dernæst var det ‘learning by doing’: Arbejdskolleger hjalp hende, ligesom hendes kæreste og senere ægtefælle kunne være støttepædagog. Vera har opholdt sig i Finland i længere perioder, har læst finsk på universitetet, og ja, hun har skam en finsk kæreste…

Læs mere om IA Sprogs tilbud til finsktalende

Læs mere om IA Sprogs tilbud til islandsktalende