Nye IA-tilbud: Skriftlig chat og online diskussion

De første kursister starter nu på IA Sprogs nyeste tilbud Chat Forum, som er online træning af skrivefærdigheder. Kursisterne får mulighed for at skærpe deres evner til at argumentere og udtrykke holdninger skriftligt i ‘real time’ sammen med en dansk moderator og en eller to medstuderende.

De første, der får tilbuddet om skrifligt Chat Forum, er en række kursister, som i forvejen modtager danskundervisning online via IA Sprogs Agro Online-tilbud til udenlandske medarbejdere på danske landbrug og gartnerier. Senere vil Chat Forum sandsynligvis blive udvidet til at omfatte andre kursistgrupper.

Chat Forum er ikke det eneste nye online tilbud, IA Sprog barsler med. Online samtaletræning, hvor kursisten mødes med en anden kursist og en ‘almindelig’ dansker i en videokonference med et aktuelt samtaleemne på dagsordenen, er et andet af dem. Muligheden for at tage Studieprøven – overbygningen på Danskuddannelse 3 – er endnu et nyt tilbud.