Et hurtigt tilbud fylder fem år

November 2012 kunne IA Sprogs Intensiv afdeling fejre sit fem års jubilæum som skolens hurtige tilbud til kursister. Et modul på Intensiv varer 12 uger, og det er væsentligt hurtigere end skolens ‘klassiske’ danskuddannelser.

Efter en start, hvor lærerne eksperimenterede med forskelligt undervisningsmateriale, fostrede afdelingen et audiolingualt system baseret på IA Sprogs særlige og altomfattende Skolegade-materiale. Dette audiolinguale system bliver navnlig benyttet på de første moduler til at automatisere kursisternes udtale.

Målgruppen for IA Sprogs intensive undervisning er især kursister med en videregående uddannelse – dvs. studievante kursister. Siden starten for fem år siden har Intensivs lærere gjort en stor indsats for at blive højtuddannede kursisters førstevalg, når det gælder undervisning i dansk. Der er konkurrence på feltet, men mange kursister starter på IA Sprogs intensivforløb, fordi er blevet anbefalet skolen af andre dansk-kursister.