Dansk langt ude på landet – let med online

Kursister på Danskuddannelse 2 kan sagtens gennemføre en danskuddannelse på nettet

De første DU2-kursister har afsluttet deres uddannelse. Her ønskes de til lykke af IA Sprogs forstander Jørgen Jespersen

Det viser de tre års erfaring, IA Sprog nu har høstet med sin Agro Online Danskundervisning af i alt ca. 150 udenlandske landbrugs- og gartnerielever fra hele Danmark.

Kursisterne er lige så engagerede og deltagende i undervisningen som DU3-kursister og de gennemfører uddannelsen inden for målsætningen og med fine karakterer, fremgår det af en rapport, som IA Sprogs erhvervsafdeling, IA Erhverv, har lavet om erfaringerne.

Efter en lidt vanskelig start, hvor logistik og teknik har skullet rettes ind, er det konklusionen, at online-undervisningen er velegnet til denne type kursister, der har skæve arbejdstider og ofte langt til en ordinær sprogskole.

Også for dem, som ikke taler engelsk
Online-tilbudet har betydet, at disse kursister, som ellers har dårlige muligheder for at få formel undervisning, på et tidligt tidspunkt har fået en skærpet deres sproglige opmærksomhed og lært at arbejde med strategier i forhold til at tilegne sig sprog.

Agro Online Dansk fungerer selv for de kursister, der ikke kan tale engelsk. Det er arbejdsindsatsen med hjemmearbejdet, evnen til at kunne arbejde selvstændigt og motivationen og så det systematiske arbejde sammen med læreren,  der er de afgørende faktorer for, om DU2 kursister kan få udbytte af Agro Online Dansk.

“Jeg snakker rigtigt med læreren… kun mig og læreren (på Agro Online Dansk).
På sprogcentret er vi i to timer, men taler måske kun 10 minutter. Nogle gange er det også svært at forstå f.eks. grammatik, fordi der ikke bliver taget hensyn til individuelle behov”.

Sådan (oversat fra engelsk) kommenterer en af kursisterne i en rundspørge, som IA Erhverv har lavet blandt kursisterne i forbindelse med evalueringen af Agro Online Dansk. Kursisten har ugentligt 45 minutters Skype-undervisning alene sammen med læreren eller 60 minutter sammen med en partner og læreren.

Teknik og logistik en ekstra udfordring
På baggrund af de tidlige erfaringer har teamet fra IA Erhvervs Agro Online Dansk sat en gennemførelsestid for et modul til 24 uger med en lektion om ugen. Nogle af kursisterne kan dog gennemføre modulet hurtigere, og de første kursister blev færdige med deres DU2-uddannelse før sommerferien i år.

Online-undervisning er ikke uden praktiske udfordringer, men efterhånden som computere og Skype-forbindelserne er blevet bedre og bedre, er der sjældnere tekniske problemer med at gennemføre online-sessionerne. Tilbage står logistikken ved modultest-og eksamens-gennemførelserne, der ifølge loven kræver fysisk tilstedeværelse. Det har hidtil været løst ved at prøver og test er blevet gennemført henholdsvis på Landbrugsskolen i Hammerum og på IA Sprog i København.