Fra flygtning til samtaleven

Nasour lærte selv, hvordan frivilligt arbejde kan hjælpe. Nu vil han gerne betale tilbage

Nasour (th) tager sig en snak med en af IA's kursister. Han ved godt selv, hvor meget det betyder at kunne tale dansk.

Nogle tror nok, han er kursist – han har brune øjne og mørkt hår og han er faktisk også fra Iran.

Men Nasour kommer ikke på IA for at lære dansk, men for at stille sig til rådighed for kursisterne, når de skal øve sig i at tale dansk.

Da han kom til Danmark for seks år siden, kunne han ikke et ord af det danske sprog, men han er så sandelig kommet efter det! Så meget, at han som ‘samtaleven’ kan diskutere alt med kursisterne, give dem gode råd, og ja, også guide dem sprogligt.

Mange kursister og lærere på IA har i de senere år nydt godt af en række flinke frivillige ‘samtalevenner’, der hjælper kursisterne med at træne deres mundtlige danske sprog. De fleste af dem kommer via Hovedstadens Røde Kors, der organiserer mange frivillige bl.a. i deres genbrugsbutikker, som besøgsvenner og som samtalevenner.

Mange samtalevenner er folk, der har forladt arbejdsmarkedet og nu har lidt bedre tid, men der er også unge, der f.eks. finder det frivillige arbejde relevant i forhold til deres uddannelse. Men ikke så mange, der som Nasour har en fremmed baggrund og som ikke har dansk som deres modersmål.

“Jeg synes selv det var hårdt at lære dansk – jeg havde hovedpine hver dag i månedsvis. Men jeg ved, at hvis du ikke lærer sproget i det land, du bor i, får du ikke noget liv”, siger Nasour, som er 29 år og tandlægestuderende. For ham er et godt liv ensbetydende med uddannelse, og sproget er adgangen. Og god uddannelse er ingen selvfølgelighed, med hans baggrund:

“Mine forældre flygtede fra præstestyret i Iran i 1979, så jeg blev født og voksede op i en flygtningelejr i Irak. I 2003 flygtede vi videre til Jordan, til en lejr, hvor vi boede, indtil vi kom til Danmark i 2006. Inden da var et par af mine søskende kommet til Finland og en anden søster kom til Danmark i 2001. Fordi hun var her, kom vi til Danmark”

I flygtningelejrene gik Nasour i skole – både i persisk, arabisk og engelsk. Hans modersmål er kurdisk, så med denne sprogpalet var han godt rustet til at agere som frivillig tolk, f.eks. for organisationerne Care og UNICEF, da han boede i Jordan. Det arbejde gav ham en ide om, hvor meget det frivillige arbejde kan betyde.

“Det frivillige arbejde er for mig en måde at betale noget af al den hjælp tilbage, jeg har fået af det danske samfund. Der er 180 graders forskel på de muligheder, man får her sammenlignet med der, hvor jeg kommer fra. Som samtaleven her på IA kan jeg lære mange mennesker at kende og høre om de forskellige kursisters kultur og historie. Det er inspirerende at se, hvordan de har klaret sig”.

“Mange kursister er også nysgerrige efter at høre, hvordan jeg har klaret mig så godt. Så siger jeg til dem, at jeg selv bestemmer, hvad jeg vil skrive på mit papir. Her i Danmark får du chancerne”.