Kursister på danskuddannelse 1, 2 eller 3 som studerer dansk for udlændinge

Dansk for fortsættere
Danskuddannelse 1, 2 og 3

Har du gennemført begynderkurset Arbejdsmarkedsrettet dansk, kan du fortsætte dansk for udlændinge på IA Sprog på Danskuddannelse 1, 2 eller 3. Er du flygtning/familiesammenført fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz, starter du direkte på Danskuddannelse 1, 2 eller 3.

Ved en samtale med en af vores vejledere finder vi ud af hvilken af de tre danskuddannelser du skal placeres på, samt hvilket niveau og hvilket tilbud der passer bedst til netop dine forudsætninger for at lære dansk. Hver gang du skal fra et modul til et andet bliver du testet, og du får et bevis for den beståede modultest.

Danskuddannelse 1, 2 eller 3 afsluttes med henholdsvis Prøve i dansk 1, 2 eller 3 som giver adgang til eksempelvis at blive optaget i det danske uddannelsessystem og til at få længerevarende opholdstilladelse eller statsborgerskab i Danmark. Uddannelserne skal normalt afsluttes inden for tre år. Det er forskelligt hvad de enkelte eksamener giver adgang til.

Du kan læse mere om danskuddannelsernes afsluttende eksamener her – Prøve i Dansk 1, 2 og 3

Danskuddannelse 1

Kurser til dig med ingen/kort skolebaggrund
0 -7 års skolebaggrund

For dig der skal lære at læse og skrive det latinske alfabet. Det kan være fordi du ikke har en særlig lang skolegang bag dig, eller fordi du læser og skriver et andet alfabet end det latinske.

Danskuddannelse 2

Kurser til dig med mellemlang skolebaggrund
8 -11 års skolebaggrund

For dig der har en kort eller mellemlang skole- og uddannelsesbaggrund, og som ønsker at lære dansk på et niveau der kvalificerer dig til at kunne tage et arbejde eller en kort erhvervsrettet uddannelse.

Danskuddannelse 3

Kurser til dig med lang skolebaggrund
Mindst 12 års skolebaggrund

For dig der har mindst 12 års skolebaggrund – eventuelt universitetsstudier – og grundlæggende engelskkundskaber. Du ønsker at lære dansk på et niveau der kvalificerer dig til at arbejde eller tage en uddannelse i Danmark.

Et multikulturelt studiemiljø med engagerede kursister fra hele verden

Vores kursister kommer fra hele verden. Det betyder at du på IA Sprog lærer dansk med mange forskellige mennesker som alle knokler for at lære det danske sprog.

Læs artikler om livet på skolen og mød vores kursister