Lær dansk i København på IA Sprog. Kursister i receptionen på IA Sprog.

Lær dansk i København

Er du begynder eller kan du allerede tale og forstå noget dansk?
IA Sprog tilbyder gratis danskundervisning  af høj kvalitet og på alle niveauer: lær dansk om dagen, aftenen eller om lørdagen, som klasseundervisning og online. Vores vejledere finder et kursus, der matcher dit niveau og dit behov for fleksibilitet.

Undervisningen på IA Sprog er bygget op over Danskuddannelserne 1, 2 og 3 samt det nye danskkursus for nyankomne, Arbejdsmarkedsrettet dansk.
IA Sprog tilbyder desuden gratis undervisning i FVU-læsning – Forberedende Voksenundervisning – som er en god basis for videre uddannelse.

Dansk for begyndere – Arbejdsmarkedsrettet dansk

Arbejdsmarkedsrettet dansk på IA Sprog er et særligt tilbud til dig, som er ny i Danmark. Det effektive danskkursus  har særlig fokus på praktiske situationer i hverdagen, på arbejdet eller på studiet. Tilbuddet gælder også medfølgende ægtefælle eller partner. Læs mere om Dansk for begyndere – Arbejdsmarkedsrettet dansk

Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 1 er beregnet for kursister, der som udgangspunkt ikke kan læse det latinske alfabet eller som har en kort skolebaggrund. Danskundervisningen er tilrettelagt fleksibelt efter den enkeltes behov. Læs mere om Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 2 retter sig mod kursister med kortere eller mellemlang uddannelse fra hjemlandet. Danskundervisningen tager afsæt i kursisternes medborgerskab, arbejde og uddannelse. Læs mere om Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 3

Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister med en lang, videregående uddannelse. IT er et vigtigt redskab i undervisningen, der tilrettelægges efter den enkelte kursists behov. Under Danskuddannelse 3 findes en række muligheder for kursister, der har behov for særlig fleksibilitet eller for at gå hurtigt frem. Læs mere om Danskuddannelse 3

Betingelser for gratis danskundervisning

Voksne udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark eller opholder sig lovligt i landet, har normalt ret til gratis danskundervisning på et sprogcenter. Den gratis danskundervisning gælder både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere. Læs mere om betingelser for gratis danskundervisning.

Særlige tilbud

Dansk online

Danskundervisning online er et kursustilbud til Danskuddannelse 3- kursister, som vil lære dansk men ikke har mulighed for at komme til holdundervisning. Læs mere om Danskundervisning online

Intensiv Dansk

IA Sprogs intensive danskkurser henvender sig til kursister på Danskuddannelse 3, som ønsker at gå hurtigt frem, og som er villige til at gøre en stor indsats med  hjemmearbejde. Læs mere om Intensiv dansk

Dansk om lørdagen

IA Sprogs danskkurser om lørdagen er for kursister, der har travlt med arbejde eller studier i løbet af ugen. Undervisningen kombinerer klasseundervisning og selvstudie. Læs mere om hvordan Du kan lære dansk om lørdagen

Dansk for Skandinaver

Dansk for skandinaver er IA Sprogs særlige danskstudier for kursister, som er svenske, norske, islandske eller finske statsborgere og som bor og studerer/arbejder i København. Læs mere om Dansk for skandinaver

Studieprøven

Formålet med Studieprøven er at give studerende med udenlandsk baggrund en relevant dansksproglig kompetence, der giver dem mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse. Bestået Studieprøve er en forudsætning for optagelse på en række videregående danske uddannelser. Læs mere om Studieprøven på IA Sprog

FVU – Læsning og Matematik

Forberedende Voksenuddannelse (FVU) er et tilbud til alle voksne i Danmark, som har brug for at blive bedre til at læse og skrive dansk. FVU-læsning er gratis og en god basis, hvis man vil i gang med en uddannelse. IA Sprog tilbyder desuden FVU-matematik. Læs mere om Forberedende Voksenundervisning

For mere information Kontakt IA og tilmeld dig et sprogkursus